СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2010 г.
Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

За съдебен район на Смолянския окръжен и административен съд

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

 

Георги Христов Тодоров, Смолян, бул. България 35, тел. 0301/6 63 40, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.

Румен Стефанов Глухов, Смолян, бул. България 43, тел. 0301/6 63 42, всички видове криминалистични експертизи.

Георги Николов Кюлханов, Смолян, ул. Кольо Фичето 6, тел. 0301/6 62 54, всички видове криминалистични и съдебни компютърно-технически експертизи.

Илия Атанасов Поповски, Мадан, ул. Обединение, бл. 3, тел. 0308/3030, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

Евгени Перов Николов, Девин, ул. Родопи 26, тел. 03041/2526, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.

Здравко Николаев Деспотов, Златоград, ул. Стефан Стамболов 47, тел. 03071/2250, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

Велизар Огнянов Димитров, Чепеларе, ул. Христо Ботев 102, тел. 03051/4441, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

Здравко Серафимов Гаджев, Мадан, ул. Република, бл. 22, тел. 0308/3030, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

Митко Иванов Димитров, Смолян, бул. България 41, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.

Панайот Тодоров Чешмеджиев, Смолян, ул. Братан Шукеров 18, тел. 0301/6 63 43, трасологични дактилоскопни експертизи.

Митко Дяков Димитров, Смолян, ул. Грудьо войвода 46, тел. 0301/6 63 44, трасологични дактилоскопни ескпертизи и съдебно-химични експертизи - концентрация на алкохол в кръвта.

Иван Гошев Богданов, Мадан, ул. Обединение, бл. 3, тел. 0308/3030, трасологични дактилоскопни ескпертизи.

Светослав Костадинов Бозов, Златоград, ул. Рожен 1, тел. 03071/2660, трасологични дактилоскопни експертизи.

Антон Емилов Байрактаров, Девин, ул. Техеран 14, трасологични дактилоскопни експертизи.

 

2. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"

2.1. Съдебнопсихологична експертиза

Даниела Христова Топова, Смолян, ул. П. Р. Славейков 6, вх. В, ап. 31, тел. 0301/8 89 84; 0898/722037, социална приложна психология; съдебна психология.

Емилия Младенова Кръстева, Златоград, област Смолян, ул. България 70, тел. 03071/5047, 0894744434, социална приложна психология, психолог.

2.2. Съдебнопсихиатрична експертиза

Д-р Гергана Петкова Георгиева-Милушева, Смолян, ул. Васил Левски 20, и АСМП по психиатрия - индивидуална практика, Смолян, бул. България 2, тел. 0898687970, специалист по психиатрия.

 

3. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Стойка Георгиева Найденова, Смолян, ул. Момина скала 4, вх. Б, ап. 1, сл. тел. 0301/6 04 73; 0888/837518, народно стопанско планиране.

Симеон Радев Танев, Смолян, ул. Хаджи Хр. Попгеоргиев 20, вх. А, ап. 10, сл. тел. 0301/6 27 09; 0888/966029, счетоводство и контрол.

Румяна Запрянова Карагрошева, Смолян, ул. Д-р Петър Берон 6, вх. А, ет. 3, ап. 7, 0301/6 35 00, счетоводна отчетност.

Цветанка Нейчева Колева, Смолян, ул. Перелик 15, вх. Б, ап. 30, тел. 0889/844897, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество.

Стефка Петкова Велева, Смолян, ул. Перелик 19, вх. Б, ет. 3, ап. 25, тел. 0301/8 57 20; сл. тел. 0301/6 0842, 0887/387513, счетоводна отчетност, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Геновева Атанасова Балиева, с. Хвойна, област Смолян, община Чепеларе, ул. Девети септември 15, тел. 03053/22 95, 03053/22 62, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Людмила Руменова Парунева, Смолян, ул. Спортна 19, тел. 0301/6 82 92, икономика на социално-културната сфера, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Милко Иванов Мачоков, Смолян, ул. П. Хилендарски 1, вх. Б, ет. 4, ап. 10, тел. 0898/664519, счетоводител и консултант, квалификация - съдебно- счетоводен експерт.

Катерина Христова Маркова, Смолян, ул. Кокиче 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 0888/780933, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

Елена Костадинова Кабасанова, Смолян, ул. Кап. Петко войвода 9, тел. 0301/6 59 40, сл. тел. 0301/6 25 22; 0886/566511, икономика и управление на строителството, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Георги Апостолов Русев, Смолян, ул. Наталия 9, вх. Г, ап. 28, тел. 0301/6-23-04, икономика и управление на машиностроенето; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

Детелина Сергеева Пенчеджиева, Смолян, ул. Студенец 17, тел. 0887/293049, икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

Рени Тодорова Радева, Смолян, ул. Ив. Карастойков 16, тел. 0888/791146, икономист.

Таня Славчева Андонова, Смолян, ул. Малчика 38, тел. 0889/365359, счетоводство и контрол; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Росица Николова Генчева, Смолян, ул. Бяло море 2, бл. 6, вх. В, ап. 29, тел. 0301/6-20-32; 0887/386459, счетоводна отчетност; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Розета Юриева Пелтекова, Смолян, ул. Червена скала 23, сл. тел. 0301/6 72 05; 0885/615452, икономика на промишлеността; квалификация - съдебно- счетоводен експерт.

Николина Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Наталия 7, вх. А, ап. 10, тел. 0888/485377, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Елена Костадинова Рафаилова, Смолян, ул. Острица 26, тел. 0301/6-32-08, счетоводство и контрол.

Страхил Манолов Лалов, Смолян, ул. Ат. Беров 5, бл. 4, вх. Б, ап. 17, тел. 0899/375751, счетоводство, финанси и контрол.

Васил Димитров Измирлиев, Смолян, ул. К. Фичето 6, вх. Б, ап. 15, тел. 0887/625631, икономика на вътрешната търговия.

Десислав Росенов Георгиев, гр. Неделино, ул. Й. Николова 13А, тел. 03072/33 66; 0887/515446, финанси.

Борис Стойков Бабачев, Златоград, ул. Ахрида 7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56, сл. тел. 3071/2179, 0899/119032, счетоводна отчетност.

Борислав Йорданов Николов, Златоград, ул. Славей 5, тел. 03071/20-87, 03071/21-26, финанси; квалификация - оценител на недвижими имоти; квалификация - оценител на земеделски земи; квалификация - оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.

Дора Христова Бабачева, Златоград, ул. Ахрида 7, ет. 3, ап. 11, тел. 03071/41-56; 03071/22-51; 0896/829503, 0898/776216, организация на производството и управлението в промишлеността.

Янко Димитров Петров, Смолян, ул. П. Хилендарски 3, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 0301/6-21-18, квалификация - икономист-застраховател.

Величка Димитрова Бечева, Смолян, бул. България 29, вх. А, ап. 15, тел. 0301/6 36 25, икономика на вътрешната търговия.

Люба Илиева Ангелова, Смолян, ул. Перелик 15, бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 32, тел. 0301/6 52 50, икономика, планиране и отчет.

Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, Смолян, ул. Хан Пресиян 32, бл. Перла, вх. Б, ет. 3, тел. 0301/6 32 25; 0301/6 30 96; 0888/806969, финанси; квалификация - международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Севдалин Росенов Странджалиев, Рудозем, ул. Бук 10, тел. 0306/4949; 0898/721546, счетоводство и контрол.

Бистра Здравкова Русева, Смолян, ул. Димитър Благоев 10, вх. Б, ет. 4, ап. 8, тел. 0898/793354, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.

Малинка Славейкова Бангиева, Смолян, ул. Петър Берон 2, вх. Б, ет. 5, ап. 19, тел. 0887/987807, икономика и организация на вътрешната търговия.

Йорданка Георгиева Кръстанова, Смолян, ул. Бяло море 4, бл. Извор 7, вх. Б, ет. 1, ап. 13, тел. 0899/820577; 0888/008422, счетоводство, контрол и финанси, квалификация - експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.

Росица Филипова Копчева, Смолян, ул. Илинден 2, тел. 0887/570402, аграрна икономика.

Величка Георгиева Чолакова, Смолян, ул. Н. Филипов 2, тел. 0301/8 60 65; 0887/315496, счетоводна отчетност.

Лидия Калинова Делиева, Смолян, ул. Паисий Хилендарски 1, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 7, тел. 0301/6 33 29; 0887/496832, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.

Елка Огнянова Хаджиминева, Златоград, ул. Хан Аспарух 61, тел. 03071/23 16; 0897/533006, икономика на промишлеността, дипломиран експерт- счетоводител, оценител на машини и съоръжения.

Костадин Веселинов Хараламбов, Смолян, ул. Хан Аспарух 13, бл. 5, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел. 0888/885992, макроикономика.

Димитър Щерев Кермедчиев, с. Момчиловци, област Смолян, тел. 03023/2800; 0887/959358, специалност счетоводна отчетност и контрол.

Димчо Тонев Каров, с. Баните, област Смолян, ул. Дичо Петров 50, тел. 0878261052, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Бисер Славеев Минчев, Мадан, област Смолян, ул. П. Хилендарски 2 вх. Б, ап. 39, тел. 0308/4411; 0897278084, специалност икономика и организация на труда; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.

Петя Симеонова Коровска, Смолян ул. Евредика 2, бл. 3 вх. В ет. 1 ап. 27, тел. 0301/8 13 10; 0889448170, специалност финансов мениджмънт.

Юлия Василева Исакова, Смолян, ул. Лиляна Димитрова 1, тел. 0887606134, специалност аграрна икономика и квалификация "икономист".

Ирина Нейкова Юрчиева, Златоград, област Смолян, ул. Беловидово 67, тел. 0883340489, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.

Лидия Филипова Карамитева, Смолян, ул. Перелик 1, вх. В, ет. 4, ап. 28, тел. 0301/62228, 0888763393, счетоводство и контрол, дипломиран експерт- счетоводител.

 

4. Клас "Съдебно инженерно-технически експертизи"

4.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Димо Георгиев Касабаджаков, Смолян, ул. Продан Табаков 6, тел. 0301/6- 45-40; 0888/538867, технология на машиностроенето.

Стефан Томов Радев, Смолян, бул. България 42, ап. 9, тел. 0301/8-28-61; 0887 977341, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.

Йордан Иванов Йорданов, Смолян, ул. Перелик 3, вх. А, ап. 8, тел. 0301/8-34-06, 0889/436775, технология на металите.

Анастас Михалев Марковски, Смолян, ул. Кап. Петко войвода 15, тел. 0301/6 96 51; 0899304428, електроинженер; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата промишленост.

Харитон Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Република 26, ап. 39, тел. 0308/24-01, 0308/21-15; 0889/346289, минен инженер - електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Григор Георгиев Ковачев, Мадан, ул. Обединение 64, вх. А, ап. 9, тел. 0308/33-20, 0308/44-52, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.

Елена Костадинова Дишлиева, Смолян, ул. Дичо Петров 2, ап. 7, тел. 0301/8-50-21, 0885/450433, топлинна и масообменна техника.

Митко Ясенов Асенов, с. Смилян, област Смолян, ул. В. Димитров 21, тел. 0301/6-45-40, 03026/2267, 0888/140072, хладилна технология.

Седеф Емилов Симитчиев, Смолян, ул. Зорница 3, бл. 21, вх. Г, ап. 43, тел. 0301/6-51-85, 0301/6-26-73, 0887/799798, механично уредостроене; квалификация - трансфер внедряване на технологии и изделия.

Лидия Атанасова Арсова, Смолян, ул. Кольо Фичето 4, бл. 9, вх А, ап. 9, тел. 0301/6 95 43; 0889/532745, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.

Иван Огнянов Николов, гр. Неделино, област Смолян, ул. Комсомолска 1, тел. 03072/27-27; 0894/334334; 0894/324334, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане.

4.2. Съдебна автотехническа експертиза

Иван Георгиев Кратунков, Смолян, ул. Чан 5, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 0301/6-01-64; 0888/639802, двигатели с вътрешно горене; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.

Атанас Николов Каварджиков, Смолян, ул. Атанас Беров 1, бл. Б-2, вх. Б, ап. 39, тел. 0301/8 02 39; 0887/299380, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене.

4.3. Съдебна строително-техническа експертиза

Артур Иванов Сулинаджиев, Смолян, ул. Момчил юнак 21, вх. Б, тел. 0878/621279, инженер-геодезист.

Росица Христова Крушкова, Смолян, бул. България 29, ап. 15, тел. 0301/6-56-74; 0887/438314, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.

Нели Петрова Щерева, Смолян, ул. Пр. Табаков 4, тел. 0301/6-01-61; 0898/845964, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

Денка Кръстева Стоева, Смолян, ул. К. Иречек 2 ет. 1 ап. 2, тел. 0301/6-01-62; 0898/941840, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Николай Димитров Ружинов, Смолян, ул. Н. Петков 49, тел. 0888/345750, геодезия, фотограметрия и картография.

Анета Колева Петкова, Смолян, ул. Студентска 13, тел. 0888/750899, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.

Мария Костадинова Палагачева, Смолян, ул. Малчика 13, тел. 0885/424262, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация - проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.

Мария Стойчева Видолова, Смолян, бул. България 15, ап. 28, тел. 0885191363, строителен техник - промишлено и гражданско строителство.

Димитър Върбанов Йотов, Смолян, ул. Гео Милев 87, вх. В, ап. 3, хидроенергийно строителство.

Иван Георгиев Милин, Смолян, ул. Кокиче 2, вх. Б, ап. 20, тел. 0301/8- 55-43; 0887/741460, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.

Александра Александрова Стаматова, Девин, ул. Хайдушка 1, тел. 03041/24-74; 0886/063225; 0898/620818, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

Любен Димитров Стоилов, Смолян, ул. Кокиче 4, вх. А, ап. 7, тел. 0301/8-59-44, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и сгради - паметници на културата; квалификация по проектиране и строителство на автомагистрали.

Димитър Филипов Хаджиев, Златоград, ул. Хан Аспарух 39, тел. 03071/22- 23, 03071/21-37, среден техник архитектура и строителство.

Минка Христова Салагьорова, Златоград, ул. В. Левски 37, тел. 03071/43- 70, 03071/23-33; 0887/251818, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.

Емил Илиев Ехленов, Златоград, ул. Заря 2, тел. 03071/34-04; 0897857023, геодезия и картография.

Маргарита Запрянова Гегова, Смолян, ул. Миньорска 3, тел. 0887/658217, промишлено и гражданско строителство.

Руска Христова Гънчарова, Смолян, ул. Оборище 9, тел. 0301/6-30-01, промишлено и гражданско строителство.

Стефан Райчев Пътников, Неделино, ул. В. Коларов 19, строителство и архитектура - строителен техник.

Златка Манолова Стаматова, Смолян, ул. Хайдушка 19, тел. 0301/6-24-75, хидротехническо строителство - строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектанска правоспособност.

Албена Свиленова Пейкова, Девин, ул. Гимназиална 22, тел. 03041/37 08, 0889/486142, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

Генадий Янков Бакалов, гр. Неделино, област Смолян, ул. Васил Димитров 22, тел. 03072/3770; 0898/479885, строителен техник - строителство и архитектура.

Светлин Стойнев Кьоровски, Смолян, ул. Евридика 10, бл. 13, вх. В, ап. 34, тел. 0884/339005, строителен техник - строителство и архитектура.

Румяна Петкова Стефанова, Смолян, ул. Дичо Петров 13, бл. 38, вх. А, ап. 8, сл. тел. 0301/60163, 0878/818969, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

Яким Алексиев Ръжев, гр. Неделино, област Смолян, ул. Метакса Гугински 22, тел. 0878/320272, строителен техник - строителство и архитектура.

Стефка Ангелова Стойчева, Смолян, ул. Спартак 2, тел. 0888/455594, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.

Фаня Емилова Дюлгерова, Златоград, област Смолян, ул. България 64, тел. 0897077049, строителен техник - геодезия и картография.

Севдалина Альошева Гогаджова, Златоград, област Смолян, ул. Кокиче 3, тел. 0899134735, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

 

5. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

5.1. Съдебно-агротехническа експертиза

Николина Георгиева Кожухарова, Смолян, ул. Зорница 8, бл. 20, вх. Б, ап. 21, тел. 0898/988682, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.

Стефан Христов Беров, Смолян, ул. Хр. Смирненски 2, вх. В, ап. 8, тел. 0885/3128 50; 0898/666895, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Руси Денев Иванов, Смолян, ул. Малчика 50, тел. 0887/426866, организация и управление на горското стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Владимир Георгиев Даскалов, Смолян, ул. С. Фисински 4, тел. 0301/6 26 60; 0889/476737, инженер по горско стопанство.

Минчо Младенов Станев, Смолян, ул. Карлък 5, 0301/6 40 12; 0887/385319, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

София Асенова Речникова, Рудозем, ул. Иван Вазов 7А, тел. 0306/4542; 0888/738914, магистър инженер по горско стопанство.

Асен Недков Речников, Смолян, ул. Острица 11, тел. 0301/68766; 0896508687, инженер по горско стопанство.

Йорданка Георгиева Кацарова, Смолян, ул. Симеон Фисински 20, тел. 0301/8 48 49; 0885/975455, инженер по горско стопанство.

Велко Велинов Праханаров, Смолян, ул. Христо Смирненски 2, вх. А, ет. 3, ап. 6, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

начало