СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2010 г.
Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

За съдебен район на Пазарджишкия окръжен съд

1. Клас "Криминалистични експертизи"
Минко Илиев Първанов, Пазарджик, ул. Дунав 23, тел. 42-40-10, 0888941065, криминалистика, графолог.
Георги Димитров Пасков, Пещера, ул Михаил Куманов 10, тел. 0898791483, графолог.
Лучко Петров Врегов, Панагюрище, ул. Граф Игнатиев 40, тел. 0889501774, експерт-криминалист.
Сашо Павлов Атанасов, Пазарджик, ул. Велико Търново 9, тел. 0885241170, 0896677664, графолог.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
София Петрова Савова, Пазарджик, ул. Мария-Луиза 161, вътрешни болести и ендокринология, работи в МБАЛ - Пазарджик, тел. 42-24-43, 0886919091.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК анализ и идентификация.
Елена Славчова Янева-Зисова, Велинград, ул. Т. Каблешков 47, тел. 0359/2-70-24, 0887364991, психолог.
Емилия Стоянова Калоферова, Пазарджик, ул. Макгахан 12, ет. 4, тел. 0887704575, психолог.
Марийка Димитрова Фиданова, Пазарджик, ул. Свобода 1, тел. 0878783352, социална педагогика и психология.
Владимир Никифоров Дунчев, Пазарджик, ул. Г. Раковски 9, ап. 27, тел. 45-60-27, 0897474759, 0886137311, психолог.
Велина Георгиева Димова, Велинград, ул. Владимир Маяковски 21, ет. 1, тел. 0887510477, 0885818799.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
Атанас Костадинов Костадинов, Пазарджик, ул. Верила 7, тел. 48-19-86, счетоводна отчетност.
Атанас Георгиев Машев, Пазарджик, ул. Михо Стефанов 6, счетоводна отчетност, тел. 034/918 431, 0899641089.
Веселинка Йорданова Ташева, Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 43Б, тел. 441-358, 0887943394, 448318 счетоводна отчетност.
Георги Стоянов Василев, Пазарджик, ул. Найчо Цанов 14, тел. 46-76-02, счетоводна отчетност.
Дафинка Ангелова Джурилова, гр. Батак, ул. П. Пелев 22А, тел. 03553/32- 52, икономика.
Димитрийка Александрова Шикирова, Пазарджик, ул. Цанко Церковски18, тел. 48-54-45, 0886118656, стоковед, оценка на движими вещи и наркотични вещества.
Евгени Димитров Георгиев, Пазарджик, ул. Владислав 20, моб. тел. 0893527827, счетоводна отчетност.
Иванка Василева Тинкова, Пазарджик, бул. Христо Ботев 107, счетоводна отчетност.
Мария Лукова Игнатова, с. Ивайло, област Пазарджик, ул. Двадесета 17, тел. дом. 91-97-99, служ. 44-36-25, 0888806448, счетоводна отчетност.
Михайл Николаев Николов, Пазарджик, ул. Клокотница 12, тел. 46-49-78, 44-08-09, 0888536049, счетоводна отчетност.
Любомир Стоицев Црънчев, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 29, тел. 44-26-57, 0887307370, икономист.
Нина Георгиева Солдатска, Пазарджик, ул. Хан Кубрат 30, тел. 46-56-32, 0888536261, 0895476788, счетоводна отчетност.
Ненка Георгиева Проданова, Пазарджик, ул. Княгина Мария-Луиза 153, експерт-стоковед, тел. 42-85-56, 0886469856.
Славка Димитрова Петричанска, Пазарджик, ул. Преспа 61, счетоводна отчетност.
Златка Благоева Михайлова, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 30, вх. Б, ет. 6, ап. 24, тел. 42-90-50, счетоводна отчетност.
Нели Атанасова Трифонова, Пазарджик, ул. Петър Мусевич 31, икономист.
Любомир Тодоров Иванов, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 3, вх. Б, тел. 46- 88-06, финанси и счетоводство.
Мария Маргалова Мирчева, гр. Батак, област Пазарджик, ул. Тодор Коларов 3б, тел. 0887966631, икономика.
Васил Ангелов Богданов, Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17А, икономика на вътрешната търговия.
Илия Димитров Попчев, Пазарджик, ул. Осми март 8, вх. А, ет. 5, ап. 13, счетоводител-икономист.
Димитър Любенов Бараков, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7, тел. 0899450720, икономист-плановик.
Любка Георгиева Янева-Тонковска, Пазарджик, ул. Градинарска 4, социално-икономическо планиране.
Петко Спасов Кацарски, Пазарджик, ул. Теофил Бейков 1, тел. 4 5-60-94, финанси и кредит.
Надежда Христова Пиронкова, Пазарджик, ул. Димитър Грегов 12, ет. 7, ап. 20, икономика на промишлеността.
Таня Стойменова Герова, Пазарджик, ул. Мария-Луиза 129, вх. Б, счетоводство и контрол.
Лидия Трендафилова Панайотова, Пазарджик, ул. Никифор Поп Константинов 38, тел. 48-59-90, икономика на труда.
Лидия Ангелова Занова, София, ул. Породим 7, п.к. 7, финанси и счетоводство.
Лушка Николова Атанасова, Панагюрище, ул. Гаврил Кръстевич 14, тел. 45- 74, счетоводна отчетност.
Татяна Викторовна Вълканова, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 13, тел. 55- 04, икономика, труд и работна заплата.
София Георгиева Пейчинова, гр. Батак, ул. Батьовци 2А, магистър по икономика по специалност "Управление на териториални системи".
Маргарита Александрова Стоянова, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ап. 2, икономист-счетоводител, електронен инженер - оценка машини и съоръжения.
Димитър Илиев Терзиев, Велинград, ул. Сергей Киров 2, тел. 0359/50412, икономист.
Георги Стоянов Дамянов, Велинград, бул. Съединение 151, икономист.
Галя Атанасова Ламбова, Пещера, ул. Хр. Ботев 51, икономист.
Мария Костадинова Нишанджиева, Пещера, ул. Атанас Горов 5, икономист.
Зора Кръстева Мацанова, Велинград, ул. П. Берон 61, икономист.
Костадин Темелков Тосков, гр. Пещера, ул. Опълченска 26, стоковед.
Васил Константинов Генчев, Пазарджик, ул. Княгиня Мария-Луиза 101, икономист и агроном.
Румяна Димова Александрова, Пазарджик, ул. Пирдоп, бл. 4, вх. Б, ап. 40 тел. 034/48-55-42 и 0898898093.
Еленка Георгиева Николова, Пазарджик, ул. Беласица 4, ет. 3, ап. 6, тел. 0889390165, икономист.
Тодор Василев Ушев, Велинград, ул. Ст. Калпазанов 1, икономист.
Васил Борисов Горанов, Велинград, ул. Надежда Крупская 17, тел. 0888580962.
Надка Иванова Москова, Пазарджик, ул. Петко Тодоров 4, тел. 42-98-42, трудово-правни въпроси, здравно и осигурително законодателство.
Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Брегов 8А, ет. 3, ап. 6, тел. 48-42-14, оценки на недвижими имоти.
Снежана Савова Грозданова, гр. Пещера, ул. Симон Налбант 39, тел. 0350/66050, агроном-икономист.
Георги Димитров Тамахкяров, Пазарджик, бул. Мария-Луиза 78, счетоводство, отчетност и контрол.
Милена Миткова Лафчиева, Пазарджик, ул. Петър Трумбев 6, тел. 0888613891, счетоводна отчетност.
Славейко Стойчев Касабов, Пазарджик, бул. Георги Раковски 1, ап. 46, тел. 45-17-09, 0888 225 070, стокознание.
Елена Светославова Гарданска, гр. Костандово, ул. Чепинец 7, тел. 0886320784, оценка стопанско имущество.
Десислава Светославова Димова, Велинград ул. Гурко 21, тел. 0889284270, оценка стопанско имущество.
Георги Иванов Велков, гр. Пещера, ул. Стефан Караджа 5, тел. 62-44, 45- 53 и 0895143112, икономист, лицензиран оценител.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45- 24-25, 0886321019, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово- ценови експертизи.
Димитър Иванов Петров, Пазарджик, ул. Хаджи Димитър 6, тел. 0877364065, икономист.
Александър Дончев Александров, Пазарджик, ул. Пирдоп, бл. 4, вх. Б, ап. 40, тел. 485542, 0886731028, икономист, лиценз за оценител земеделска земя.
Кунка Ганчова Каменска, Пазарджик, ул. Ген. Гурко 8, вх. А ет. 4, ап. 12, тел. 424813, 0898729665, 35934, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия, международни счетоводни стандарти.
Василка Димитрова Тотева, Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 15, тел. 440095, 0885504017, счетоводство и контрол, застраховател, пенсионен осигурител.
Асен Владимиров Мандаджиев, Пазарджик, ул. Тодор Христович 1, тел. 42- 42-23, маркетинг и мениджмънт, сертификат от НЕЦ.
Пенка Петрова Николова, Пазарджик, ул. Антим I № 21, вх. Б, ап. 30, тел. 2-49-20, бизнес оценител на исторически предмети, нумизматика, скъпоценни камъни и други произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, Пазарджик, ул. Градинарска 29, оценка на исторически предмети, археолог и нумизматика и бизнесоценител.
Георги Йорданов Коцев, Пазарджик, ул. Георги Бенковски 16, ап. 26, ет. 7, икономист по транспорта, тел. 0878767595, 0886644821.
Надка Петкова Вачкова, Пазарджик, ул. Средна гора 38, ет. 2, ап. 6, лицензиран оценител, оценка капитал на цяло предприятие и оценка на недвижими имоти, тел. 034/463661, 0885345274.
Сашка Иванова Дюлгерова, Пазарджик, ул. Люляк 25, търговия и отчетност в търговията, тел. 0895736272.
Латинка Хараланова Манчорова, Пазарджик, ул. Дунав 16, ет. 2, ап. 5, счетоводител-икономист, тел. 0889210820.

5. Клас "Съдебни инженернотехнически експертизи"
Александър Благов Терзов, Пазарджик, областна управа, ул. Екзарх Йосиф 53, тел. 0898982607, машиностроене, регистриран по ЗОСОИ.
Ангел Николов Лупов, Пазарджик, ул. Ц. Церковски 19, строителен техник.
Вергиния Василева Вълкова, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 39, тел. 44-85- 24, 0899892577, технически и оценител недвижими имоти.
Славка Димитрова Колева, Пазарджик, ул. Петър Бонев 61, изчислителна техника, сертификат от НЕЦ.
Цветана Александрова Радина, Пазарджик, ул. Димитър Греков 28, електротехника, регулация по ЗОСОИ.
Даниела Лазарова Генова, Пазарджик, ул. Плиска 9А, машиностроене и уредостроене.
Николай Александров Герджиков, гр. Батак, област Пазарджик, ул. Пионерска 2, тел. 22-10, хранителна промишленост.
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, химико-технически институт.
Христо Иванов Шондев, Панагюрище, ул. Петър Горанов 4, стопанско управление.
Николина Димитрова Петракова-Стоилова, Пазарджик, ул. Тракийска 35, технология в машиностроенето.
Стоян Колев Вълков, Велинград, ул. Васил Априлов 15, машинен инженер, автотехнически и оценъчни експертизи, тел. 0359/53303, 0894205946.
Пенка Станоева Цанкова, с. Сарая, област Пазарджик, строителен техник.
Атанас Ангелов Димчев, Пазарджик ул. Батенберг 11, тел. 46-48-36, транспорт и експерт-оценител на инвестиционен проект.
Благовеста Христова Ковачка, с. Ветрен, община Септември, тел. 03584/24-59, експерт оценител машини и съоръжения, електроинженер, електронноизмервателна техника, контролноизмервателни прибори и автоматика, енергетик КИПиА, организатор по ремонта.
Красимир Ангелов Муртов, с. Драгор, област Пазарджик, тел. 0899290673, машинен инженер, оценител машини и съоръжения.
Иван Димитров Радин, Пазарджик, ул. Д. Греков 28, тел. 44-58-35, електротехника - машини и съоръжения.
Васил Пенчев Пенчев, Пазарджик, ул. Г. Игнатиев 28, тел. 22-733, транспорт.
Васил Димитров Фотев, Пазарджик, ул. Есперанто 5, ап. 12, тел. 44-31- 70, транспорт.
Васил Николов Милев, Пазарджик, ул. Одрин 75, вх. Б, тел. 45-20-83, транспорт.
Георги Костов Атанасов, Пазарджик, ул. Г. Брегов 21, ап. 8, тел. 48-36- 22 и 44-18-24, транспорт.
Гинка Иванова Белева, Пазарджик, ул. Христо Ботев 1А, В и К и оценка недвижими имоти, техник.
Симеон Костадинов Георгиев, Пазарджик, ул. Мария Луиза 129, тел. 0898471713, транспорт.
Цветко Стоянов Радулов, с. Ивайло, Пазарджик, транспорт - ДВГ.
Костадин Димитров Милов, Главиница, Пазарджик, тел. 44-92-43, експлоатация на жп транспорт.
Стефко Николаев Мирчев, Пазарджик, ул. Иван Стамболиев 47, тел. 918623, 0889572156, безопасност на движението по пътищата, автоексперт, оценител машини и съоръжения, активи.
Васил Илиев Маджаров, Пазарджик, ул. Найчо Цанов 4, вх. А, тел. 42-82- 42, машинен инженер - автотехнически, оценител машини и съоръжения.
Георги Петков Керемидов, с. Калугерово, тел. 0898281036, автотехнически екпертизи.
Ангел Александров Кацаров, Пазарджик, ул. Цар Самуил 12, електроинженер, икономист.
Николай Ангелов Лупов, Панагюрище, ул. Петко Мачев 28, ет. 1, ап. 5, тел. 0885318894, архитектура и строителство, оценител на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, гр. Пещера, ул. Трети март 15, тел. 0350 66116, 0899998541, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз оценка на машини и съоръжения на Агенцията за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, Панагюрище, ул. Граф Игнатиев 7, тел. 035762424, 0899878454, автоексперт.
Иван Асенов Стоянов, Пазарджик, ул. Есперанто 3, ет. 1, ап. 2, тел. 444 425, 440500, 0885413532, инженер промишлено и гражданско строителство, оценка на миноритарни и мажоритарни пакети от дялове и акции от капитала на предприятие, оценка капитала на цяло предприятие, оценка на недвижими имоти.
Виктория Янкова Петрова, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 3, вх. А, ап. 17, тел. 453747, 0889240304, електронна техника и микроелектроника, финанси, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.
Атанас Спасов Бързаков, Пазарджик, ул. Георги Пенев 26, тел. 4 8-37-51, архитектура.
Борислав Здравков Генов, Пазарджик, ул. Плиска 9, вх. А, тел. 46-23-51, 0888693257, архитектура и строителство.
Боряна Петрова Банева, Пазарджик, ул. Пирдоп 4, тел. 48-15-44, архитектура.
Владимир Любенов Воденичаров, гр. Пещера, ул. Стоян Налбантов 50А, тел. 20-42, строителство и лиценз АП.
Верка Петрова Мануилова, Пазарджик, ул. Васил Априлов 7, вх. Б, тел. 44-34-00, строителство, регулация по ЗОСОИ.
Веска Стоянова Иванова, с. Главиница, област Пазарджик, тел. 44-95-25, архитектура и строителство.
Галина Стефанова Пеева, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 30, тел. 40-22-43, геодезия и регулация по ЗСПЗЗ.
Георги Борисов Лачев, Пазарджик, ул. Георги Геров 8А, тел. 48-42-14, архитектура и строителство и оценки на недвижими имоти.
Ивайло Стоилов Пеев, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 30, тел. 44-24-96, архитектура.
Илия Делчев Тухчиев, Панагюрище, ул. Славейков № 4, тел. 55-35, геодезия.
Илия Димитров Паунов, Пазарджик, ул. Дунав 2, тел. 44-02-04, строителство, лиценз от АП.
Красимира Борисова Райчева, Пазарджик, ул. Веделина 1, вх. Б, тел. 44- 00-18, строителство, регулация по ЗОСОИ.
Пенка Василева Василева, Пазарджик, ул. Марин Дринов 2, строителен инженер В и К, лицензиран оценител на недвижими имоти, ЗОСОИ, тел. 034/46 87 22, 0887498184.
Славка Григорова Бурова, Пазарджик, ул. Пейо Тодоров 4, тел. 0887703679, геодезия, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, лицензи за недвижими имоти и земеделски земи.
Славка Костадинова Содева, Велинград, ул. Алеко Константинов 4А, строителство.
Стела Янкова Павлова, гр. Пещера, ул. Михайл Такев 37, тел. 36-90, строителство.
Стоянка Атанасова Сотирова-Тодорова, Пазарджик, ул. Васил Левски 62А, тел. 44-44-98, строителство, регулация по ЗОСОИ.
Христина Иванова Коцева, Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 91, ет. 5, тел. 45-49-47, геодезия по ЗСПЗЗ.
Катя Владимирова Илиева-Зумпалова, Панагюрище, ул. Шести септември 14, архитектурен техник.
Павел Николов Захов, Пазарджик, ул. Тодор Пенев 4, строителство и архитектура.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 42, вх. Б, ет. 1, техник по строителство и архитектура, тел. 42 84 37, 0886124042.
Йордан Димитров Гаджев, Пазарджик, ул. Камчия 9, тел. 48-27-59, геодезия, фотограметрия, картография.
Георги Петров Трендафилов, гр. Пещера, ул. Владимир Рилски 17, хидрогеология.
Лиляна Георгиева Мурунова, Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 110, ап. 19, геодезия и картография.
Александър Стефанов Керкенеков, Пазарджик, ул. Стефан Захариев 9А, ет. 3, строителство и архитектура, тел. 034/46 87 23, 0896373986,.
Иванка Иванова Шулева, Велинград, ул. Иван Ушев 22, строителен техник.
Иван Георгиев Дулев, Велинград, ул. Хан Аспарух 99, строителен техник.
Тодор Делков Кошлуков, Пазарджик, ул. Завоя на Черна 12, ет. 2, строителен техник.
Станимир Славев Славов, Пазарджик, ул. С. Раковски 1, тел. 45-42-04, инженер - пътно строителство.
Георги Костадинов Кръстев, Пазарджик, ул. Беласица 4, тел. 034 441680, 0888124173, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи за оценка на недвижими имоти и оценка на машини и съоръжения.
Елена Павлова Терзиева, Велинград, ул. Иля Еренбург 3, тел. 0359 52284, 0888252934, магистър архитект.
Д-р Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1, тел 052/383 466, 0898348374, 0898348351, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Георги Георгиев Костов, Велинград, ул. Петър Берон 69, инженер, автомобилен и жп транспорт и транспортна техника, тел. 0896762364.
Петя Михайлова Иванова, Пазарджик, ул. Георги Брегов 8, вх. Б, ап. 9, инженер ПГС - конструкции, тел. 034/4820 03, 0878999829.
Емил Станоев Михов, Пазарджик, ул. Георги Брегов 14, вх. В, строителен техник - геодезия и картография, тел. 0888 935056, 0896641658.
Илия Михайлов Сулев, с. Виноградец, област Пазарджик, електроснабдяване, електрообзавеждане, тел. 0893691844.
Цветанка Христова Ковачка, Пазарджик, ул. Раковска 5, ап. 58, тел. 45- 24-25, 0886321019, електроинженер, оценител на машини и съоръжения.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
Мариана Петрова Колева, Пазарджик, ул. Градинарска 11, тел. 44-13-74, екология.
Минчо Георгиев Ценов, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 32, зооинженер.
Иван Луканов Иванов, София, ж.к. Разсадника, бл. 65, вх. Е, ап. 12, ДНК анализ, тел. 02/9205537, 0888899634, 0898785640.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
Борис Георгиев Шопов, Велинград, ул. Кирил и Методий 20, графолог, оценител недвижими имоти.
Милчо Стоянов Кендеров, Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 49, тел. 42-40-47, органичен синтез и каучук.
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
Атанас Димитров Маджунов, Пазарджик, бул. Стамболийски 18А, тел. 46-49- 50, 0889027096, зоотехника.
Иван Петров Иванов, Велинград, ул. Пионерска 41, тел. 0359/2-52-11, горско стопанство.
Георги Костадинов Овчаров, Велинград, ул. Иван Асен II № 14, тел. 0359/5-25-41, инженер по горско стопанство, оценител.
Васил Владимиров Секулов, Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7А, тел. 5- 56-13, агроном.
Георги Господинов Делиев, Пазарджик, ул. Осми март 6, тел. 44-19-68, 0885674546, лесотехника, лиценз от АП.
Иван Любомиров Маринов, Пазарджик, ул. Булаир 12, тел. 2-23-33, ветеринарна медицина.
Иван Костадинов Петков, с. Мокрище, област Пазарджик, агроном.
Петър Стоилов Шопов, Велинград, област Пазарджик, ул. Съединение 142, лесотехника.
Илия Димитров Гончев, Велинград, ул. Сергей Румянцев 6, горско стопанство - лесовъд.
Кирил Тодоров Цанов, Велинград, ул. Братя Маврикови 47, лесовъд.
Христо Николов Сотиров, Велинград, ул. Александър Стамболийски бл. 4, лесовъд.
Цветанка Тодорова Ценова, Панагюрище, ул. Ангел Шишков 32, лозаро- градинарство и педагогика.
Тодор Иванов Баров, Панагюрище, ул. Иван Кузмов, бл. 11, вх. А, ап. 20, инженер по горското стопанство.
Стоян Иванов Юруков, Панагюрище, ул. Оборище 16, лесотехника.
Делчо Иванов Атмаджов, Пазарджик, бул. Мария-Луиза 125, тел. 44-58-81, 0899484332, агроном-оценител.
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 98-85-311, оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на други активи, дизайн и приложни изкуства.
10. Клас "Други съдебни експертизи"
Стоян Николов Грозданов, Пазарджик, ул. Васил Левски 62, вх. Б, ап. 19, инженер-химик по опазване на околната среда, по техника на безопасността и условията на труд.
Димитър Иванов Димитров, Пловдив, ул. Амбарица 9, ет. 4, ап. 8, тел. 0888255151, специалист геодезия, фотограметрия и ландшафт.

 

 

начало