СЪОБЩЕНИЯ, ОБЯВИ, КОНКУРСИ, ДЕКЛАРАЦИИ
 

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 106 ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, чл. 42 ал. 4 от ГПК, чл. 13 ал. 1 и ал. 3 т.10 от ЗФУКПС и в изпълнение на Заповед № 29 от 06.10.2011 год. на Председателя, в Апелативен съд - Пловдив ще могат да бъдат изпращани призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес:

e-priz@apelsad-pd.bg

В помощ на желаещите да получават електронни призовки и съобщения публикуваме:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

 

 

начало