Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

183

 

гр. Пловдив, 20 ноември 2012 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателна колегия, на двадесет и втори октомври две хиляди и дванадесета година в открито съдебно заседание, в състав:

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА

                            ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТО БЕЛЕВ

                                                 ВАСИЛ ГАТОВ         

 

 

 

 

при участието  на  съдебния  секретар Стефка Тошева

 и  в  присъствието на прокурора Пенка Богданова

като разгледа докладваното от съдията ВАСИЛ ГАТОВ ВНОХД № 346 по описа за 2012 година, образувано по протест на Пловдивската окръжна прокуратура и по жалба на защитниците на подсъдимите С. И. Г. П. и М. Д. Д. против Присъда № 46/10.05.2012 г. по нохд № 57/12 г. по описа на Пловдивския окръжен съд , за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХХ I НПК

 

С обжалваната и протестирана присъда състав на Пловдивския окръжен съд е признал подсъдимата С. И. Г. - П. и подсъдимата М. Д. Д. за невинни в това в периода 14.01.2009г. - 06.08.2009г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, в качеството на длъжностни лица - П. като председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Диагностично-консултативен център - Пловдив” ЕООД гр. П., а Д-.а като член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., в кръга на службата си, в съучастие като извършители, да са съставили официални документи:

-      на 14.01.2009г. - протокол с решение № 12/14.01.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Е.П.З,.

-      на 16.02.2009г. - протокол с решение № 172/16.02.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.Д.-. Гочев,

-      на 05.03.2009г. - протокол с решение № 251/05.03.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето И.И.Б,.

-      на 14.04.2009г. - протокол с решение № 457/14.04.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.А.П,.

-      на 18.05.2009г. - протокол с решение № 594/18.05.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето И.И.П,.

-      на 01.06.2009г. - протокол с решение № 685/01.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето З.Л.Д,.

-      на 01.06.2009г. - протокол с решение № 683/01.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Д.Т.А,.

-      на 01.06.2009г. - протокол с решение № 684/01.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Л.Д.И,.

-      на 02.06.2009г. - протокол с решение № 686/02.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето З.К.Т.-.,

-      на 03.06.2009г. - протокол с решение № 698/03.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.. Б.,

-      на 04.06.2009г. - протокол с решение № 732/04.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Р.М.К,.

-      на 29.06.2009г. - протокол с решение № 840/29.06.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Г.И.П,.

-       на 03.07.2009г. - протокол с решение № 889/03.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Т.Г.Г.-.,

-        на 06.07.2009г. - протокол с решение № 896/06.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето О.Т.О,.

-        на 06.07.2009г. - протокол с решение № 894/06.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Т.Д.-.а Д. ,

-      на 07.07.2009г. - протокол с решение № 909/07.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето К.А.К,.

-      на 07.07.2009г. - протокол с решение № 911/07.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Т.И.Т,.

-      на 08.07.2009г. - протокол с решение № 925/08.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Б.И.Т,..

-      на 08.07.2009г. - протокол с решение № 921/08.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Д.Б.Т..,

-      на 09.07.2009г. - протокол с решение № 944/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето З.Д.-.а А.,

-      на 09.07.2009г. - протокол с решение № 945/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Р.Н.Б..,

-      на 09.07.2009г. - протокол с решение № 946/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.К.Й,..

-      на 09.07.2009г. - протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.С.Х..,

-      на 09.07.2009г. - протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Т.Д.-. Д,.

-      на 10.07.2009г. - протокол с решение № 952/10.07.2009 г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.А.П..а,

-      на 10.07.2009г. - протокол с решение № 951/10.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Л.Г.С,.

-      на 27.07.2009г. - протокол с решение № 989/27.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.С.-. К-.,

-      на 28.07.2009г. - протокол с решение № 999/28.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето И.Т.П,..

-      на 28.07.2009г. - протокол с решение № 1001/28.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето З.Д.-.а Н-.,

-      на 28.07.2009г. - протокол с решение № 1000/28.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето М.Д.-.а Я. ,

- на 29.07.2009г. - протокол с решение № 1017/29.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.Д.-. Б-.,

-      на 29.07.2009г. - протокол с решение № 1019/29.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Х.М.К..,

-      на 29.07.2009г. - протокол с решение № 1018/29.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.Д.-.а Д.,

-      на 30.07.2009г. - протокол с решение № 1024/30.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Г.П.Г.-.,

-      на 30.07.2009г. - протокол с решение № 1023/30.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Й.Б.Й..,

-      на 31.07.2009г. - протокол с решение № 1041/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето П.Н.М.-.,

-      на 31.07.2009г. - протокол с решение № 1038/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Д.Г.Б..,

-      на 31.07.2009г. - протокол с решение № 1039/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Д.З.Д.-.,

-      на 31.07.2009г. - протокол с решение № 1040/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето П.Б.Ч..,

-      на 05.08.2009г. - протокол с решение № 1072/05.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.К.П,.

-      на 06.08.2009г. - протокол с решение № 1080/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М,.

като самостоятелно подсъдимата С. И. Г. - П. да е съставила в кръга на службата си официални документи:

-         на 14.04.2009г. - амбулаторен лист № 991/14.04.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.А.П,.

-         на 07.07.2009г. - амбулаторен лист № 1781/07.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Т.И.Т,.

-         на 09.07.2009г. - амбулаторен лист № 1822/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.К.Й,..

-         на 28.07.2009г. - амбулаторен лист № 1889/28.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето М.Д.-.а Я. ,

-         на 29.07.2009г. - амбулаторен лист № 1920/29.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето А.Д.-.а Д.,

-         на 30.07.2009г. - амбулаторен лист № 1925/30.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Г.П.Г.-.,

-         на 30.07.2009г. - амбулаторен лист № 1924/30.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Й.Б.Й..,

-         на 31.07.2009г. - амбулаторен лист № 1948/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето П.Н.М.-.,

-         на 31.07.2009г. - амбулаторен лист № 1947/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето П.Б.Ч..,

-         на 31.07.2009г. - амбулаторен лист № 1946/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Д.З.Д.-.,

-         на 06.08.2009г. - амбулаторен лист № 1997/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М,. в които документи да са удостоверили неверни обстоятелства, а именно, че са освидетелствали горепосочените лица за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения чрез провеждане на задължителен клиничен преглед със снемане на анамнеза и констатиране на обективна находка, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства и на основание чл.304 от НПК ги оправдал по обвинението по чл. 311, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.

Със същата присъда подсъдимата С. И. Г. – П. била призната за виновна в това, че на 07.08.2009г. в гр. П., в качеството й на лекар невролог, председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., за извършена работа – издаване на протокол с решение № 1080/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М,. е получила имотна облага – пари в размер на 40 лв. от И. С. К-., която не й се следва, като извършеното не съставлява по тежко престъпление и на основание чл.78а, ал.1 НК била освободена от наказателна отговорност за престъплението по чл.225б, ал.1 от НК и й било наложено административно наказанише глоба в размер на две хиляди лева.

На основание чл.225б, ал.4 от НК предмета на престъплението – сумата от 40 лв била отнета в полза на Държавата.

Отделно от това подсъдимата С. И. Г. – П. била призната за невинна, в това на 07.08.2009г. в гр. П., в качеството й на длъжностно лице - председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., да е поискала и приела дар от И. С. К-. - пари на стойност 40 лв., който не й се следва, загдето е извършила друго престъпление във връзка със службата - престъпление по чл.311, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК - като длъжностно лице председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П. в кръга на службата си, при условията на продължавано престъпление, е съставила официални документи - на 06.08.2009г. в гр. П. е съставила амбулаторен лист № 1997/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М.И. на 06.08.2009г. в гр. П., в съучастие с М. Д. Д., длъжностно лице член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., като извършител, е съставила протокол с решение № 1080/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М,. в които е удостоверила неверни обстоятелства, а именно, че е освидетелствала С. А. М. за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения чрез провеждане на задължителен клиничен преглед със снемане на анамнеза и констатиране на обективна находка, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства и на основание чл.304 от НПК била оправдана за престъплението по чл.301, ал.3 вр. ал.1 от НК.

Със същата присъда подсъдимата М. Д. Д., била призната за виновна в това , че на 09.07.2009г. в гр. П., в качеството й на лекар невролог, член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., за извършена работа – издаване на протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.С.Х.., е получила имотна облага – пари в размер на 70 лв. от Г. Н. Я-., която не й се следва, като извършеното не съставлява по тежко престъпление и на основание чл.78а, ал.1 НК била освободена от наказателна отговорност за престъплението по чл.225б, ал.1 от НК и й било наложено административно наказанише глоба в размер на две хиляди и двеста лева.

На основание чл.225б, ал.4 от НК предмета на престъплението – сумата от 70 лв била отнета в полза на Държавата.

Отделно от това подсъдимата М. Д. Д. била призната за невинна в това на 08.07.2009г. в гр. П., в качеството й на длъжностно лице - член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия към „Д.” ЕООД гр. П., да е поискала от Г. Н. Я-. и на 09.07.2009г. да е приела от Г. Н. Я-. дар - пари на стойност 70 лв., който не й се следва, за да извърши друго престъпление във връзка със службата - престъпление по чл.311, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК, като длъжностно лице - член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., в съучастие със С. И. Г. – П. , длъжностно лице председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., като извършител, в кръга на службата си да състави официален документ - протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.С.Х.., в който да удостовери неверни обстоятелства, а именно, че е освидетелствала Н.С.Х.. за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения чрез провеждане на задължителен клиничен преглед със снемане на анамнеза и констатиране на обективна находка, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства и на основание чл.304 от НПК била оправдана за престъплението по чл. 301, ал.3 вр. ал.1 от НК.

Съдът се разпоредил с веществените доказателства и разноските.

Срещу присъдата е постъпил протест от Пловдивската окръжна прокуратура с искане да бъде отменена и постановена нова, с която двете подсъдими да бъдат признати за виновне по повдигнатите им с обвинителния акт обвинения. Прокурорът е обосновал предложението си, излагайки съображения за наличие на качеството „ длъжностно лице” по смисъла на чл.93, т.1, б.”а” НК за всяка една от подсъдимите, като е изходил от възложените им от Държавата задачи като ЛКК, свързани с осъществяване на държавната политика за подпомагане на хора с увреждания.

Срещу присъдата са постъпили жалби от защитниците на двете подсъдими, с които се оспорва изводът на съда за тяхната съпричастност към деянието по чл.225б, ал1 НК и се предлага същите да бъдат признати за невиновни и оправдани по това обвинение.

В съдебно заседание прокурорът поддържа подадения протест и съответно оспорва основателността на подадените жалби. Застъпва становището, че двете подсъдими, в качеството им на лекари в ЛКК осъществяват служба в държавно учереждение и така попадат в хипотезата на чл.93, т.1, б.”а” НК, тъй като изпълняват публични функции, възлооени им от РЦЗ. Досежно жалбите предлага да бъдат оставени без уважение.

Защитата на подсъдимите поддържат жалбите си и оспорват протеста. На първо место и двамата защитници споделят изложените от съда доводи за липсата на качеството „ длъжностно лице” за която и да е от двете подсъдими. В допълнение сочат, че Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи / ПУОРОМЕРРКМЕ/ е относим към тяхната дейност, само досежно образуването им, което става със Заповед на Директора на РЦЗ за одобряване на съставите на ЛКК, но не им възлага осъществяването на експертни функции. Отделно от това и двамата защитници сочат, че липсват каквито и да било доказателства двете подсъдими да са осъществили състав на чл.225б НК.

Подсъдимите предлагат на съда да бъдат оправдани.

Апелативният съд, като съобрази доводите на страните, провери служебно правилността на присъдата, съобразно изискванията на чл. 313 и чл. 314 от НПК и за да се произнесе, взе предвид следното:

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

През 1982г. подсъдимата Г. била назначена на длъжност „невролог” в Първостепенна окръжна болница гр. П.. С допълнително споразумение от 11.02.2009г. за изменение на трудов договор № 2305/30.11.1982г. приела да изпълнява длъжността „лекар невролог” в „Д.” ЕООД гр. П..

Подсъдимата Д-.а постъпила като „ординатор” в неврологичен кабинет в „Д.” ЕООД гр. П. на 17.03.2003г. С допълнително споразумение от 11.02.2009г. за изменение на трудов договор № 02/17.03.2003г. изпълнявала длъжността „лекар невролог” в „Д.” ЕООД гр. П..

„Д.” ЕООД гр. П. е вписано в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд през 2008г. с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община П..

К. 2009г. обществените отношения, свързани с интеграция на хората с увреждания, били предмет на регламентация от редици нормативно актове.

Съгласно чл.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ тази интеграция се осъществява и чрез медицинска и социална рехабилитация, достъпна жизнена и архитектурна среда, социални услуги, социално-икономическа защита.

За изпълнение на държавната политика в тази област се създала Агенция за хората с увреждания. Тя регистрира лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в съответни списъци, и контролира спазването на утвърдените критерии за предоставянето им /чл.7 и 8, 35 от ЗИХУ/.

Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка /чл.10 от ЗИХУ/. Медицинската експертиза се осъществява при условията и по реда на медицинската експертиза на работоспособността /чл.11 от ЗИХУ/.

Хората с трайни увреждания имат право на медицинска и социална рехабилитация. Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, която включвала и назначаване на медицински изделия, помощни средства и съоръжения /л.15 от ЗИХУ/. Списъците на тези помощни средства, приспособления и съоръжения, медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се утвърждават ежегодно от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването /чл.35а от ЗИХУ/.

 Хората с увреждания съобразно своите потребности можели да получават целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в горните списъци, с изключение на медицинските изделия, които се заплащали напълно или частично от Н-. здравноосигурителна каса /НЗОК/. Размерите на помощите и облекченията, условията и редът за отпускането им се определяли в правилника за прилагане на закона /чл.44, ал.3 и 4 от ЗИХУ/.

 Според параграф 1, т.7 от ДР на ЗИХУ помощни средства, приспособления и съоръжения са пособия, предназначени от производителя да компенсират загубена или увредена функция на човешки орган, с цел увеличаване възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга дейност на хората с увреждания.

Съгласно чл.39 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ /приет с ПМС № 343/17.12.2004г., обн. ДВ.,бр.115/30.12.2004г., в сила от 01.01.2005г./ хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от ЗИХУ.

Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7 /чл.40, ал.1 от ППЗИХУ/, както следва:

т.11 - патерици, бастуни, ходилки и проходилки се отпускат по медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях;

т.12 - инвалидни колички - при частична /пълна/ парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно;

т.13 - тоалетен стол или стол за баня или комбиниран вариант - при частична /пълна/ парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно;

т.14, б. „а” - специализирани помощни средства и принадлежности, като антидекубитална възглавница и/или дюшек - при болни с тежки неврологични заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза и термално болни;

т.14, б. „б” - специализирани помощни средства и принадлежности, като масички за инвалидни колички - при наличие на инвалидна количка.

Във всички случаи се издава медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация съгласно приложение № 8, подадена до дирекция „С.” /ДСП/ по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Директорът на тази дирекция или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта /чл.42 от ППЗИХУ/.

Разходите за отпускане и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения са за сметка на Агенцията за социално подпомагане /чл.47 от ППЗИХУ/.

Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл.35, ал.1 от ЗИХУ. Търговецът издава фактура на името на правоимащото лице. Към нея се прилага фискална касова бележка, гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14 на ППЗИХУ. Тези документи заедно с молба-декларация, експертно решение, протокол на медицинска комисия, заповед формират досието на увреденото лице в съответната ДСП.

Съгласно чл.5, ал.1, т.4 от Закона за здравето /ЗЗ/ Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по медицинска експертиза. Държавната здравна политика на територията на областта се осъществявала и организирала от Р. център по здравеопазване /РЦЗ/, понастоящем Р. здравна инспекция /РЗИ/, който осъществявал дейност по планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза на територията на съответната област /чл.7, ал.1, чл.10, ал.1, т.5 от ЗЗ/.

Според чл.101, ал.2 от ЗЗ медицинската експертиза се организирала и ръководела от министъра на здравеопазването и от РЦЗ. Нейни органи са лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии /ЛКК/, териториални експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/ /чл.103 от ЗЗ/. ЛКК се разкривали и закривали със заповед на директорите на РЦЗ в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ по предложение на ръководителя на съответно лечебно заведение. Те са общи и специализирани. В състава им влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, включително един председател /чл.104 от ЗЗ/. Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза се определят с правилник на Министерския съвет /чл.109 от ЗЗ/.

Съгласно чл.17, ал.1, т.1, б. „ж” от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване /ПУДРЦЗ/ /издаден от министъра на здравеопазването, обн.,ДВ,бр.20/08.03.2005г., отм.,бр. 6/18.01.2011г., в сила от 18.01.2011г./ директорът на РЦЗ провеждал държавната здравна политика по места, като организирал, ръководел и контролирал медицинската експертиза на територията на съответната област, създавал и ръководел регионалния съвет за контрол върху актовете, издавани от органите за експертиза на временната неработоспособност. В тази си дейност бил подпомаган от Дирекция „З.” към специализираната администрация на РЦЗ, която дирекция организирала дейността на регионалната картотека на медицинските експертизи /чл.27, ал.2, т.2 от ПУДРЦЗ/.

Медицинската експертиза била регламентирана и с Националния рамков договор между Н-. здравноосигурителна каса /НЗОК/ и Българския лекарски съюз и С. на стоматолозите в България /НРД/ /обн. ДВ, бр.106/30.12.2005г., в сила от 01.01.2006г., изм. ДВ, бр.19/2007г., в сила от 01.01.2007г., изм. ДВ, бр.5/2008г., в сила от 01.01.2008г., част.отм. от 01.01.2009г., с Решение № РД-УС-04-17 от 20 януари 2009г. на Управителния съвет на НЗОК за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл.55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 от ЗЗО, в сила от 01.01.2009г., отм. ДВ, бр.102/22.12.2009г., в сила от 01.01.2010г./.

Според чл.64 от НРД лечебните заведения за извънболнична помощ, сключили договор за оказване на медицинска и стоматологична помощ с НЗОК, осъществявали дейностите, свързани с медицинската експертиза, съгласно чл.101, ал. 5 от ЗЗ.

Ръководителите на лечебни заведения, в които била създадена ЛКК, сключили договор с НЗОК, се задължавали да предадат в Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ информация, вкл. и за настъпили промени, със следното съдържание: копие на заповед, издадена от РЦЗ за създадена ЛКК от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК; район и график за работа на комисията. РЗОК била задължена да уведоми по подходящ начин лечебните заведения от извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за работа. /чл.67 от НРД/.

Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за извънболнична помощ, представяли ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържал обобщен списък на осигурените лица, номерата на протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите решения /чл.69 от НРД/.

При извършване на медицинска експертиза се водела съответната документация. При необходимост от такава на ЗЗОЛ се издавало „направление за медико-диагностична дейност” и/или „талон за медицинска експертиза” /чл.65 от НРД/. С такива документи ЛКК можела да назначи допълнителни изследвания или консултации, ако са необходими /чл.66, ал.4 от НРД/.

НЗОК заплащала договорената и извършената дейност от изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ /СИМП/ съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и приложенията към НРД, включително и за общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза /чл.146, ал.1, т.10, чл.156 от НРД/.

НЗОК  заплащала по 2,10 лв. за извършена и отчетена медицинска експертиза на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима членове. Експертизата се отчитала с отрязък от „талон за медицинска експертиза” за всеки член на ЛКК и един амбулаторен лист, издаден от председателя на ЛКК. За извършен и отчетен преглед за подготовка за ЛКК или за ТЕЛК се заплащало 2,10 лв. Този преглед се отчитал с отрязък от „талон за медицинска експертиза” и „амбулаторен лист” /бл.*/чл.157 от НРД/. Горното заплащане на изпълнител на СИМП се извършвало след проверка по фактура, спецификация и представяне на съответните отчетни документи /чл.158 от НРД/.

Всеки ИМП бил длъжен да води и съхранява определени първични и финансови документи /чл.168 от НРД/. Такъв първичен медицински документ бил и „амбулаторен лист” /бл.* Той се издавал от председателя на ЛКК - за всяка извършена експертиза на едно ЗЗОЛ в три екземпляра /чл.169, ал.1, т.1, ал.2 от НРД/.

Горните документи се изготвяли съгласно изискванията, реквизитите и стандарта на приложенията в НРД /чл.171 от НРД/. РЗОК предоставяла на ИМП в електронен вид образците на тези документи, включително и на „амбулаторен лист” /бл.*/чл.172, ал.1, т.1 от НРД/.

Бюджетът на НЗОК бил приет със Закона за бюджета на Н-. здравноосигурителна каса за 2009г. /обн. ДВ, бр. 109/23.12.2008г., в сила от 01.01.2009г., с изтекъл срок на действие, бр.99/15.12.2009г., в сила от 01.01.2010г./.

С Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУОРОМЕРРКМЕ/ /обн. ДВ, бр.47 от 07.06.2005г., отм. бр.34 от 04.05.2010г./ се уреждали устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /РКМЕ/. Според чл.2 от него Министерството на здравеопазването и РЦЗ организирали и ръководели медицинската експертиза на работоспособността.

Експертизата се извършвала от лекуващите лекари /стоматолози/, лекарските консултативни комисии /ЛКК/, териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и от Н-. експертна лекарска комисия /НЕЛК/ /чл.3 от ПУОРОМЕРРКМЕ/.

В лечебните заведения се създавали ЛКК със заповед на директорите на РЦЗ. В техния състав влизали не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, един от които председател /чл.6, ал.1 и 2 от ПУОРОМЕРРКМЕ/. Ежегодно до 15 януари директорът на РЦЗ определял със заповед съставите на ЛКК по предложение на съответните ръководители на лечебните заведения /чл.7, ал.1 ПУОРОМЕРРКМЕ/.

ЛКК освидетелствала лицата за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения /чл.23, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРРКМЕ/. Това освидетелстване се извършвало след представяне на документ за самоличност /чл.23, ал.2 от ПУОРОМЕРРКМЕ/.

ЛКК вземала решение по здравословното състояние и работоспособността на лицата след задължителен клиничен преглед и представен документ за самоличност. Изключения се допускали при: 1. вземане на решение за отпуск по болест за минало време, при положение че прегледът няма да допринесе за изясняване на здравословното състояние на лицето към дадения период; 2. проведено лечение в чужбина; 3. при неявяване на редовно призовано лице за преглед по повод обжалвани болнични листове. Когато се налагало продължаване срока на отпуска за временна неработоспособност на тежко болни, чието здравословно състояние не позволявало да се движат, освидетелстването се извършвало в дома на болния / чл.26, ал.1 и 3 от ПУОРОМЕРРКМЕ/.

В своята практическа дейност органите на медицинската експертиза, включително и ЛКК, извършват освидетелстване на лицето, което представлява преценка на здравословното му състояние към даден момент и последващо издаване на документ за тази преценка със съответното заключение. За да се осъществи освидетелстване трябва да се проведе медицински преглед. В ежедневната медицинска практика това е сборно понятие. Той включва задължително т.нар. клиничен преглед. При него на основание оплакванията на лицето и намерените клинични симптоми от една или няколко медицински дисциплини се поставя диагноза, респ. диагнози, които са основание за определяне на здравословното състояние на дадено лице под формата на експертна оценка в съответния документ, издаван от експертния орган. Клиничният преглед се осъществява по законите на медицинската пропедевтика и включва в себе си последователност от няколко действия, като снемане анамнеза на пациента, т.е. последният дава субективно изживяни данни за своето заболяване, различните оплаквания, които е имал, дава сведения за това дали е бил лекуван или не досега по повод на тези оплаквания, както и настоящите му такива, за фамилна обремененост, вредни навици и алергии, ползвани лекарствени средства. След снемане на анамнеза се пристъпва към обективен преглед на органи и системи на лицето, като насочеността за това следва от основните му оплаквания. Данните от анамнезата и обективния преглед се вписват в медицинския документ, от който лицето се нуждае и ще му послужи пред съответната институция. Неотменна част от него е поставянето на една или няколко диагнози като крайно заключение. За поставянето на правилна диагноза след клиничния преглед понякога се налага и провеждане на лабораторни или апаратни изследвания. Клиничният преглед се извършва към даден момент от време, който трябва да бъде фиксиран към последващото решение на ЛКК.

Медицинският преглед се нарича и амбулаторен, домашен, стационарен в зависимост от това къде се осъществява. Ако е проведен в кабината на ЛКК е амбулаторен, ако е в заведение за болнична помощ – стационарен, а в дома на лицето – домашен.

В своят дейност ЛКК е длъжна да се съобразява с експертни решения, постановени от ТЕЛК и НЕЛК, касаещи конкретното лице. Съгалсно чл.113, ал.3 от ЗЗ решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.

ЛКК издава протокол на медицинска комисия за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на основание чл.40, приложение № 7 от ППЗИХУ. Този протокол съдържа личните данни на освидетелстваното лице, резултатите от клиничния преглед, описан с точно определени диагнози и проведени допълнителни изследвания, ако са били необходими такива, и накрая съответното заключение с обосноваване на необходимостта от помощни средства. Всеки медицински протокол има изходящ номер и дата според регистрационния журнал на ЛКК. Съдържа подписите на лекарите, участвали в издаването му, както и печат на здравното заведение.

При освидетелстване на лицето председателят на ЛКК издава и амбулаторен лист.

В неврологичния кабинет в „Д.” ЕООД гр. П., в който практикували като лекари двете подсъдими, включително и като членове на неврологична ЛКК, медицинска сестра била свидетелката А.К.. Подсъдимите работели самостоятелно като невролози, съответно първа и втора смяна. Между 13 и 14 часа се застъпвали и изпълнявали функциите на ЛКК.

По принцип преди освидетелстване от ЛКК, лицата преминавали през регистратурата на здравното заведение, където били записвани и заплащали при необходимост съответна такса. При липса на медицинско направление, съгласно заповед на управителя на ЕООД, тя била 8 лв. За плащането й, се издавал фискален бон, в който била вписана конкретната ЛКК.

Всеки кабинет в „Д.” ЕООД гр. П., включително този на подсъдимите, бил оборудван с компютърна система, свързана в мрежа с другите компютърни системи в здравното заведение.

При преглед на пациент в неврологичния кабинет, свидетелката К. изтегляла данните на лицето от базата-данни на ЕООД, въведени на регистратурата. По указание и назначение на подсъдимите вписвала в съответния медицински документ, наличен в системата като бланка, анамнеза, обективно състояние, диагноза на пациента, изследвания и др. По идентичен начин се процедирало, когато подсъдимите действали като членове на специализираната неврологична ЛКК при издаване на протокол на медицинска комисия за отпускане на помощни средства. След регистриране на лицето за освидетелстване от ЛКК на подсъдимите, данните му се вземали от базата-данни от медицинската сестра, която на компютъра в неврологичния кабинет технически вписвала в предварително зададени бланки нужните данни в медицинските документи – амбулаторен лист и протокол с решения на ЛКК. Снемането на анамнеза, констатирането на обективно състояние на освидетелстваното лице, назначаването на изследвания, поставянето на диагноза, заключението, предписанието за отпускане на помощни средства, техния вид, било задължение на лекарите от комисията. Горните реквизити на документите свидетелката К. попълвала технически по указание на подсъдимите. След разпечатването им, документите се подписвали от двете лекарки. Протоколът на медицинска комисия се вписвал в книга за решенията на ЛКК за съответния времеви период, с пореден номер, дата, името на една от двете подсъдими, данни за пациента.

За периода 14.01.2009г. - 06.08.2009г., като лекари от специализирана неврологична ЛКК, подсъдимите многократно вземали решения за здравословното състояние на лица по повод отпускане на помощни средства, приспособления и съоръжения без личното им явяване и провеждане на задължителен клиничен преглед, а само въз основа на представената им за тях медицинска документация – епикризи и решения на ТЕЛК. Съдържащата се в тях информация автоматично вписвали в издаваните от тях медицински документи, без да отразяват обаче, че освидетелстването е извършено само по документи. В част от тези случаи подсъдимите контактували с представителите на фирми, занимаващи се с доставка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

Една от тях била „Г.” ЕООД гр. П.. Дружеството било регистрирано в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 619/2001г. Негов собственик и управител бил свидетелят Г.Я..

„Г.” ЕООД гр. П. притежава удостоверение за регистрация № 060/23.10.2007г. на МТСП и АХУ за осъществяване на дейност по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. Започнала да усвовява целеви помощи за тях от месец номеври 2007г. чрез представяване на фактури, приемо-предавателни протоколи, заповеди за отпускане на целева помощ за закупуване на МИПСПС в ДСП Пловдив.

В дейността си свидетелят Я-. бил подпомаган от съпругата си, свидетелката С.Я.-.а, която чрез фирмата си, „С.” ЕООД гр. П., и обслужвала счетоводно „Г.” ЕООД гр. П.. Д. дружества се помещавали в един офис в гр. П.. С. Я-.а разговаряла с увредени лица, разяснявала процедурата по отпускане на помощни средства, подавала документи в ДСП П. издавала фактури.

През лятото на 2009г. свидетелите Я-.и провели рекламна кампания за дейността на „Г.” ЕООД гр. П.. Р. голям брой листовки на територията на града, с излагане на публични места, поставяне в пощенски кутии в жилищни сгради. Те съдържали информация за името на фирмата, адреса на управление и офиса в гр. П., телефони за контакт, списък с помощни средства, които се предоставяли безплатно на хора с увреждания.

Свидетелят Я-. установил, че голяма част от лицата, потърсили услугите на неговото дружество, след явяване пред специализирана неврологична ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П., повече не се връщали. Това рефлектирало върху дейността на фирмата му, тъй като губел клиенти. Решил следващия път лично да представи лицето за освидетелстване. От издаден протокол на медицинска комисия разбрал, че нейни членове са подсъдимите д-р Г. и д-р Д-.а. Така той започнал да контактува с двете подсъдими като членове на специализирана ЛКК. Предоставял им копия от медицинските документи на лицата за освидетелстване и личните им данни. При необходимост по искане на подсъдимите набавял и допълнителни документи. Само въз основа на тях, без да извършват преглед на лицата, които трябвало да бъдат освидетелствани от ЛКК, подсъдимите издавали протокол на медицинска комисия, който да послужи пред ДСП за отпускане на съответните помощни средства. Обикновено, на единия ден свидетелят Я-. носел документите за лицата на подсъдимите, а на другия – получавал протокола на медицинска комисия, който давал на лицата за продължаване на процедурата пред ДСП. Свидетелят Я-. плащал на регистратурата на „Д.” ЕООД гр. П. такса за преглед от 8 лв., за която му издавали фискален бон, след като получел потвърждение от подсъдимите, че случаят е за ЛКК.

За издаване на протоколите от ЛКК на подсъдимите по този ред, без преглед на лицето, което трябвало да се освидетелства, свидетелят Я-. заплащал определени суми в зависимост от предписаните за отпускане помощни средства. За пълен комплект, включващ количка, стол и дюшек, сумата била 70 лв., а само за стол - 20 лв. Тази „тарифа” била определяна от подсъдимата Д-.а, на която давал парите. За тях свидетелят Я-. не получавал оправдателен документ. Ако не ги плащал, нямало да се издаде медицинския протокол. Обикновено давал по 70 лв. на протокол. Имало случаи, в които предоставял и по-малки суми - 10, 20, 30 и 50 лв. Процедирал по този начин за около 10 човека. На експертните решения на лицата с увреждания, предоставени от свидетеля Я-., подсъдимите отбелязвали с ръкописен текст името на фирмата му „Г.”.

Д. търговец, който се занимавал с доставка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания бил „С.” ЕООД гр. П.. Дружеството било вписано в търговския регистър с решение № 3211/17.05.2005г. по фирмено дело № 1638/2005г. по описа на Пловдивския окръжен съд. Негов собственик и управляващ била свидетелката И.К..

През 2009г. подсъдимите започнали да й отправят намеци, че за определен протокол на медицинска комисия трябва да остави някаква сума за почерпка.точнили, че за „столче” следва да даде 10 лв. Свидетелката К-. не била съгласна, защото това водело до намаляне на нейната печалба. В същото време се притеснявала, че ако не даде търсените суми, подсъдимите няма да издадат бързо протокола на медицинска комисия, което ще рефлектира върху увреденото лице, или изобщо няма да издадат такъв. При отказ, дори без основание, не бил предвиден ред за обжалване и нямало на кого да си оплаче.

За периода 14.01.2009г. - 06.08.2009г. е установена следната дейност на подсъдимите като специализирана неврологична ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П.

На 04.01.2009г. Елена П. Зафирова от с. В., Пловдивска област п. инсулт. Постъпила за лечение в О. болница гр. П., което продължило десетина дни. За нея се грижила дъщеря й, свидетелката С.С.. Преди изписване на болната, непозната жена потърсила по телефона дъщерята. В проведения разговор обяснила, че майка й, предвид заболяването, има право на безплатни помощни медицински средства. Съгласно нейните указания, свидетелката С-. посетила определен кабинет в болницата, където двете се срещнали. Било й разяснено, че трябва да се заплати такса от 8 лв. за освидетелстване на Зафирова от ЛКК, след което документите да се занесат в Дирекция „С.”. Свидетелката С-. това и сторила. Документите на пациентката били изпратени на въпросната ЛКК.

За З,. без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 91/14.01.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 14.01.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 12/14.01.2009г. на ЛКК за освидетелстване на лицето З,. без да извършат задължителния в процедурата за отпускане на помощни средства личен преглед на лицето. За снетата неприсъствено анамнеза на пациента в протокола подсъдимите отбелязали следното: „Внезапно обездвижила десни крайници, говора й се затруднил, имала главоболие, изпуснала се по малка нужда, измерено високо кръвно налягане. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване.”. Вписали за установена обективна находка както следва: „ЧМН-десен централен 7-ми и 12. Рефлекси-по-живи в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни в дясно не се получават. Десностранна централна хемиплегия. Пълна моторна и сензорна афазия. TP-не контролира. МРД-липсва. На легло, обслужва се от близките си.”. В заключение посочили, че за Зафирова е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитални дюшек и възглавница.

На свидетелката С-. бил представен протокола от неврологичната ЛКК. Придружена от непознатата жена тя посетила офиса на социалното ведомство в гр. П. и подала документи за отпускане на помощни средства за Зафирова - молба-декларация от 15.01.2009г. След отпускането им, последната ги получила от две фирми за търговия с такива. От „Л.” ООД гр. П. й била предоставена масичка за инвалидна количка с приемо-предавателен протокол, за която била издадена фактура № 4460/21.01.2009г. за сумата от 48 лв. С приемо-предавателен протокол от 21.01.2009г. получила останалите помощни средства от „А.” ЕООД, за които била издадена фактура № 1000001371/21.01.2009г. на стойност 1 254 лв.

През месец ноември 2008г. А.Д.-. Гочев от с. Р., Пловдивска област п. инсулт. Грижите за него поел синът му, свидетелят Б.Д.. Последният и съпругата му, свидетелката И.Д.-.а разбрали от д-р З,. лекуващ лекар на Г. , че той има право на помощни средства поради заболяването си. През месец февруари 2009г. свидетелката Д-.а предоставила на д-р З. епикриза и лична карта на свекъра си. Лекуващият лекар издал на 13.02.2009г. талон за медицинска експертиза с амбулаторен лист за пациента с оглед освидетелстване от ЛКК за отпускане на помощни средства. Свидетелката София З. насочила свидетелката Д-.а към фирма за търговия с помощни средства, която да съдейства по въпроса, а именно „В.” ООД гр. П.. Д-р З. предоставила документите на пациента на въпросната неврологична ЛКК към „Д.” ЕООД гр. П..

За Г. , без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 417/16.02.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 16.02.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 172/16.02.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Г. , без да извършат задължителния за процедурата по отпускане на помощни средства преглед на лицето. За снетата неприсъствено анамнеза на пациента в протокола подсъдимите отбелязали следното: „Понесен мозъчен инсулт със засягане на десни крайници преди 1г. Оттогава е на легло и се обгрижва от близките си. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване”. Въпреки липсата на лицето подсъдимите отбелязали следната обективна находка: „ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно. Коремни не се получават. Десностранна централна хаемипареза ГР. З. С. афазия. TP-не контролира. МРД- липсва. Походка невъзможна самостоятелна. Зачервяване по двете глутеални области.”. Дали заключение, че е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на пациента. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 34 в отчета на неврологичната комисия за решенията през месец февруари 2009г.

Протоколът на медицинската комисия бил предаден на д-р З,. която го дала на свидетеля Д-., като му обяснила, че следва да подаде документите на баща си в Дирекция „С.”. Това било сторено чрез дъщеря му, свидетелката Е.К. - молба-декларация от името на Г. от 06.03.2009г. След издаване на съответните заповеди от дирекцията, свидетелят Д-. се обърнал към „В.” ООД гр. П.. От фирмата предали с приемо-предавателен протокол всички предписани от ЛКК за Г. помощни средства, като издали фактура № 1246/13.03.2009г. за сумата от 1 254 лв. с начислен ДДС.

Иван И. Б. от с. В., Пловдивска област б. от мозъчносъдова болест и сърдечно заболяване. В началото на 2009г. получил инсулт. Бил настанен за лечение в О. болница гр. П., където престоял около 10 дни. За него се грижел синът му, свидетелят И.Б.. При изписване на пациента от неврологично отделение на здравното заведение, свидетелят И.Б. бил уведомен от лекуващия лекар, че баща му има право на безплатни помощни средства. Документите на пациента били предоставени на въпросната неврологична ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П..

За И. Б. , бил изготвен проект на амбулаторен лист № 592/05.03.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 05.03.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 251/05.03.2009г. на неврологичната комисия за освидетелстване на И. Б. За анамнеза посочили: „Внезапно обездвижил десни крайници, престанал да вижда, виждал само силуети, говора му се затруднил, имал главоболие, изпуснал се по малка нужда, измерено високо кръвно налягане. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване.”. За обективна находка, подсъдимите отбелязали следното: „ЧМН ­десен централен 7-ми. Вижда силуети. Рефлекси- по-живи в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни в дясно не се получават. Десностранна централна хемипареза ГР.2-3. TP-не контролира. МРД-липсва. На легло, обслужва се от близките си. Зачервявания по гърба.”. Дали заключение за невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на лицето. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитални дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 19 в отчета на неврологичната комисия за решенията през месец март 2009г.

Иван Б. подал чрез сина си, свидетеля И.Б., молба-декларация от 06.03.3009г. до Дирекция „С.” за отпускане на помощни средства. Такива му били отпуснати със съответните заповеди съгласно предписанията на ЛКК. От „И.” ООД с. Р. получил срещу протокол масичка за инвалидна количка, като фирмата издала фактура № 142/16.03.2009г. на стойност 48 лв. От „А.” ЕООД гр. П. получил останалите помощни средства, за които била издадена фактура № 540/16.03.2009г. на стойност 1 254 лв.

На 18.03.2009г. Александър А. П. от с. С., Пловдивска област бил настанен в болница в гр. П.. След изписването му, за него се грижела съпругата му, свидетелката Т.П.. Тя разбрала от племенницата си, свидетелката П.И,. че П. има право на помощни средства. В тази връзка й предоставила епикризата и личната му карта. Свидетелката П. И. предала документите на П. на своя позната, свидетелката И.В.. Те били представени в неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П..

На 14.04.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 991/14.04.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на П. , без преглед на пациента. Като анамнеза вписала следното: „Внезапно обездвижил леви крайници, изпуснал се по малка нужда, измерено високо кръвно налягане. Приет и лекуван в Н. О. на МБАЛ П-в през м. 3.. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване. Опериран за аденом на простатата. В дома се обслужва от близките на легло. З”. О. състояние на неприсъствалия пациент било посочено като: „Състояние: Влошено [169]; Д. ХМСБ. Инсултус исхемикус церебри Р. А. Ц. М. декстра. Левостранна ц. хемипареза гр. З. инконтинентен с-м. Мозъчна атеросклероза. ХСБ. ИБС. ЧМН- ляв централен фациалис и хипоглосус. Рефлекси-по-отслабени вляво, Б. /+/ в ляво, коремни не се получават. Левостранна ц. хемипареза гр. З. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. МРД-липсва. Паметови нарушения.”. На 14.04.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 457/14.04.2009г. на лекарската консултативна комисия за освидетелстване на П. , без провеждане на задължителен преглед на пациента в процедурата за отпускане на помощни средства. За анамнеза в протокола записали тази от горния амбулаторен лист. Обективната находка отразили като: „ЧМН- ляв централен фациалис и хипоглосус. Рефлекси-по-отслабени вляво, Б. /+/ в ляво, коремни не се получават. Левостранна ц. хемипареза гр. З. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. МРД-липсва. Паметови нарушения.”. Подсъдимите заключили невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на пациента. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол и антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната ЛКК било вписано под номер 76 в отчета на комисията за решенията през месец април 2009г.

От името на П. пълномощникът му, свидетелката В-. подала молба-декларация до Дирекция „С.” за отпускане на предписаните помощни средства. Те били отпуснати със съответните заповеди. Панайотов получил част от средствата срещу приемо-предавателен протокол от „А.” ООД гр. П. срещу фактура № 2920/28.04.2009г. на стойност 1 254 лв. с начислен ДДС. Масичка за инвалидна количка получил от „И.” ООД с. Р. с протокол от 28.04.2009г., за която била издадена фактура № 324/28.04.2009г. на стойност 48 лв.

Иванка И. П. от гр. П. страдала от злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки. Във връзка с това заболяване и последиците от него била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 366/21.02.2006г. й била призната 94,4% изгубена работоспособност с потребност от чужда помощ. За нея се грижел свидетелят Т.П,. неин съпруг. Той разбрал, че „Г.” ЕООД гр. П. предоставяла безплатно помощни средства на увредени лица. Посетил офиса на фирмата в гр. П., където предоставил копие от решението от ТЕЛК на П. и личните й данни. Свидетелят Я-., управител на дружеството, се ангажирал да задейства процедурата по освидетелстване на лицето за отпускане на пособия и помощни средства. Последният представил документите пред неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П..

За П. , без преглед на пациента, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1260/18.05.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 18.05.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 594/18.05.2009г. на специализирана неврологична ЛКК за освидетелстване на П. Подсъдимите не извършили задължителния личен преглед на пациента, но въпреки това удостоверили в документа снемането на анамнеза и констатирането на обективна находка. За анамнеза вписали следното: „Боледува от ХСБ, ХОББ, с двустранна катаракта и афакия декстра. Оперирана за ТУ на мозъка през 2005г. С тежък остатъчен дефицит.”. За обективна находка отразили както следва: „ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус. Слепота на дясно око и силно намалено зрение за ляво. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни не се получават. Десностранна централна хемипареза ГР. 3. TP-не контролира. МРД-липсва. Походка невъзможна самостоятелна. Обгрижва се на легло.”. Дали заключение за невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на лицето. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на специализираната ЛКК било вписано под номер 48 в отчета на неврологичната комисия за решенията през месец май 2009г.

Попова, чрез пълномощника си свидетеля П,. подала молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди били отпуснати предписаните помощни средства. Попова ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях ЕООД издало фактура № 571/04.06.2009г. на стойност 1 247 лв. с начислен ДДС.

Запрянка Л. Д. от гр. П. боледувала от множество заболявания. Понесла хориоретинит с двустранна загуба на зрението. Във връзка с последиците от заболяването била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 1081/17.04.2001г. й била призната 100% загуба на работоспособност с чужда помощ, пожизнено. За нея се грижел съпругът й, свидетелят Г.Д.. Последният научил, че „Г.” ЕООД гр. П. предлагала безплатно помощни медицински средства на увредени лица. Свидетелят Д. посетил офиса на дружеството в гр. П. и се срещнал със свидетелката С.Я.-.а. От нея разбрал, че съпругата му има право на помощни средства. Предоставил копие от решението на ТЕЛК и личната й карта. Свидетелят Я-. представил документите на Д. пред въпросната неврологична ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П..

За Д. , без преглед на пациент, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1439/01.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 01.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 685/01.06.2009г. на ЛКК за освидетелстване на лицето. Не извършили преглед на пациента. За отразяване на анамнезата и обективната находка използвали представените им копия на документи и най-вече решението на ТЕЛК. За анамнеза подсъдимите посочили следното: „От много години боледува от ХСБ, ИБС, МСБ и генерализирана артроза. Понесла хореоретинит със загуба на зрението двустранно. Пенсионер от ТЕЛК с ЧП. Обгрижва се и се придвижва с помощ на близките и помощни средства.”. Въпреки липсата на преглед, за обективна находка вписали следното: „ЧМН-хоризонтален нистагъм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Двустранна слепота. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. TP-не контролира постоянно. Изразени артрозни промени на големите стави на долните крайници с деформации.”. Дали заключение, че за лицето е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на комисията било вписано под номер 11 в отчета на неврологичната ЛКК за решенията през месец юни 2009г.

Дългърова подала молба-декларация чрез пълномощника си свидетелката Я-.а до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди били отпуснати предписаните помощни средства. Дългърова ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях дружеството издало фактура № 576/24.06.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Дионисий Т. А. от гр. П. боледувал от артрозна болест. В края на май, началото на юни 2009г. съпругата му, свидетелката З.Т,. намерила в пощенската си кутия рекламна листовка на „Г.” ЕООД гр. П. с оферта за безплатно предоставяне на помощни средства за лица с увреждания. Посетила офиса на фирмата в гр. П.. След дадените й разяснения предоставила копие от амбулаторен лист от преглед на съпруга й. Свидетелят Я-. предоставил документите на А. в неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П., след като регистрирал пациента за освидетелстване.

За А. , без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1437/01.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 01.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 683/01.06.2009г. на ЛКК за освидетелстване на А. с оглед отпускане на помощни средства. Въпреки че не прегледали пациента отразили като анамнеза следното: „От години с артрозна болест високо кръвно налягане и ИБС. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можел да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения. От няколко години имал постоянен световъртеж, забравял, объркана.”. За обективна находка вписали: „ЧМН-двустранен ХОР. Нистагъм. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, Б. двустранно пол. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Оток и деформация в коленни стави с обездвижване на същите както и на дясна ТБС. Хроничен болков с-м в тораколумбална област д. недостатъчност. Когнитивен дефицит.”. Дали заключение за невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на лицето. Предписали му изпращане на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на специализираната комисия било вписано под номер 9 в отчета на неврологичната ЛКК за решенията през месец юни 2009г.

Атанасов подал молба-декларация, чрез пълномощника си свидетелката Я-.а, до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните от комисията помощни средства. Атанасов ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД. За тях била издадена фактура № 574/24.06.2009г. на стойност 1 247 лв. с начислен ДДС.

Лазарина Д. И. от гр. П. боледувала от инсулиновозависим захарен диабет. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 482/15.02.2006г. й била призната 92% загубена работоспособност, без потребност от чужда помощ, пожизнено. Разбрала, че „Г.” ЕООД гр. П. помагала на увредени лица да получат безплатно помощни средства. Посетила офиса на фирмата в гр. П., където оставила копие от решението си от ТЕЛК и личните си данни. Свидетелят Я-. представил документите на Л.И. пред въпросната ЛКК при „Д.” гр. П. за освидетелстване по повод отпускане на помощни средства.

За свидетелката Л.И,. без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1438/01.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 01.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 684/01.06.2009г. на ЛКК за освидетелстване на Л.И,. без да извършат личен преглед на пациента. В протокола на ЛКК подсъдимите за снета анамнеза отбелязали следното: „От години с диабет, с високо кръвно налягане и ИБС. Понесла инфаркт на миокарда. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можела да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения. От няколко години имала постоянен световъртеж, забравяла, объркана.”. Вписали за установена обективна находка както следва: „ЧМН-хоризонтален нистагъм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Силно намалено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Походка на пети и пръсти невъзможна. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м-невъзможна самостоятелна вертикализация. TP- не контролира постоянно. Походка невъзможна самостоятелна.”. Дали заключение, че за свидетелката Л.И. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на пациента на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 10 в отчета на неврологичната комисия за решенията през месец юни 2009г.

Свидетелката Л.И. подала молба-декларация, чрез пълномощника си свидетелката Я-.а, до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди й били отпуснати помощни средства. Свидетелката Л.И. ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях дружеството издало фактура № 573/23.06.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

З.К.Т.-. от гр. П. боледувала от сърдечносъдови заболявания, хипертония. Била пенсионер по болест, както и съпругът й Д. Т. В края на май, началото на юни 2009г. свидетелката Т-. намерила в пощенската си кутия рекламна листовка на „Г.” ЕООД гр. П. с оферта за безплатно предоставяне на помощни средства за лица с увреждания. Посетила офиса на фирмата в гр. П.. След дадените й разяснения, дала копие от своето решение на ТЕЛК, а по-късно и амбулаторен лист от преглед на съпруга й. Свидетелят Я-. предоставил документите на свидетелката Т-. в неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П., след като регистрирал пациента за освидетелстване.

За свидетелката Т-., без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1440/02.06.2009г. от името на подсъдимата Г. На 02.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 686/02.06.2009г. на специализираната ЛКК за освидетелстване на Т-.. Без да прегледат пациента за анамнеза посочили: „От много години боледува от ХСБ, ХОББ и генерализирана артроза с трайни дегенеративни промени в тораколумбален гръбнак и функционални нарушения. С чести транзиторни мозъчни атаки и дихателна недостатъчност. Влошена прогресивност от 3г.-залитала, падала, започнала да се изпуска по малка нужда. От няколко месеца се обгрижва на легло.”. Въпреки липсата на лицето отбелязали следната обективна находка: „ЧМН 0 Б. О. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-не контролира постоянно. Тежък дискоординационен с-м. Походка невъзможна самостоятелна. Дихателна недостатъчност от смесен тип. Тораколумбална деформация с функционални нарушения-кифоза. Обгрижва се на легло.”. Заключили, че за свидетелката Т-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 12 в отчета на неврологичната комисия за решенията през месец юни 2009г.

Свидетелката Т-. подала молба-декларация, чрез пълномощника си свидетелката Я-.а, до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди й били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелката Т-. ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 577/29.06.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

С.А.. Б. от гр. П., Пловдивска област с. от шизофрения, параноидна форма. С решение на ТЕЛК № 1424/31.05.2007г. била окончателно освидетелствана, с призната 100% загубена работоспособност с чужда помощ пожизнено, с дата на инвалидизация 24.05.1990г. За нея се грижел баща й, свидетелят А.Б.. През първата половина на 2009г. домът им бил посетен от представител на Дирекция „С.” гр. П. неустановена в хода на разследването жена, придружена от неустановен мъж. Те разгледали документите на Б., свързани със заболяването й. Разяснили на свидетеля Б,. че дъщеря му има право на безплатни помощни медицински средства. Той им предоставил решението на ТЕЛК за дъщеря си и личните й данни. Документите били предадени на неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване на Б. за отпускане на помощни средства.

За същата, без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1458/03.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 03.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 698/03.06.2009г. на лекарската комисия за освидетелстване на Б. за отпускане на помощни средства, без да извършат задължителния личен преглед на лицето. Подсъдимите като анамнеза вписали: „Пенсионер по болест 1 гр. с чужда помощ пожизнено. От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Боледува от ХСБ, хронична венозна недостатъчност на долните крайници с неколкократно понесени тромбофлебити. Заболяла от параноидна шизофрения с чести пристъпи, напълняла много последните 2г., не можела да ходи. С тежък световъртеж, залитане и падане. От месеци е на легло и се обгрижва от близките.”. За обективна находка отбелязали следното: „ЧМН- Х. нистагъм двустранно. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Трофични промени на подбедриците с отоци и деформация на коленни и глезенни стави. Долна парапареза. Дискоординационен с-м-от тежка степен. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Обезитас ГР. З.”. Дали заключение, че за лицето е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на пациента на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на комисията било вписано под номер 24 в отчета на неврологичната ЛКК за решенията през месец юни 2009г.

Б. подала, чрез пълномощника си З. К. , молба- декларация до Дирекция „С.” Първомай, за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Б. ги получила срещу приемо-предавателен протокол № 4243/29.06.2009г. от „В.” ООД гр. П..

Р. М. К. от гр. П. страдал от полиартроза. Последиците от заболяването довели до освидетелстването му от ТЕЛК през 2007г. С експертно решение № 341/23.02.2007г. му била призната 97% изгубена работоспособност с потребност от чужда помощ, пожизнено. За него се грижила дъщеря му, свидетелката А.Х.. През месец май 2009г. тя намерила в пощенската кутия на родителите си рекламна листовка на „Г.” ЕООД гр. П., в която се афиширала възможността чрез фирмата да се набавят медицински пособия за хора с увреждания. Това предизвикало интерес у К. и близките му. Свидетелката Х. посетила офиса на фирмата в гр. П. и се срещнала със свидетелката Я-.а. Споделила, че баща й има нужда от антидекубитални дюшек и възглавница. Свидетелката Я-.а, след като разгледала документите на болния, обяснила, че същият има право и на помощна масичка за хранене. Посочила, че е необходимо освидетелстване от ЛКК на увреденото лице за отпускане на помощните средства. Свидетелката Х. предоставила на свидетелката Я-.а медицинската документация на К. Представител на дружеството посетил „Д.” ЕООД гр. П., където регистрирал К. за преглед и освидетелстване от неврологичната ЛКК, като заплатил 8 лв. такса. Предоставил медицинските документи на пациента на двете подсъдими.

За К. , без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1515/04.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 04.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 732/04.06.2009г. на ЛКК за освидетелстване на лицето. За снета неприсъствено анамнеза отбелязали следното: „От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. С тежка двустранна коксартроза и гонартроза алопластика декс пост фрактурам. Походка невъзможна самостоятелна. Обгрижва се на легло.”. Вписали за обективна находка: „ЧМН-двустранно силно намален слух Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза Д. хипестезия за долни крайници. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Оток и деформация в коленни стави с обездвижване на същите, както и на дясна ТБС. Хроничен болков с-м в тораколумбална област.”. Дали заключение, че за К. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на пациента на Д. С. П. за отпускане на масичка, антидекубитален дюшек и възглавница. Решение било вписано под номер 42 в отчета на неврологичната ЛКК за решенията през месец юни 2009г.

Свидетелката Я-.а уведомила свидетелката Х,. че документите на баща й от ЛКК са готови. Кацаров подал молба- декларация, чрез пълномощника дъщеря си, до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Кацаров ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 575/24.06.2009г. на стойност 485 лв. с начислен ДДС.

Георги И. П. от с. С., Пловдивска област б. от сърдечно заболяване. През 2009г. бил на лечение в О. болница гр. П.. Г. за него полагал внукът му, свидетелят П.И.. Последният разбрал от лекуващия дядо му лекар, свидетеля Н.Ч,. че П. има право на помощни медицински средства с оглед здравословното му състояние. Лекарят свързал свидетеля П.И. с жена, представител на фирма за търговия с помощни средства, която взела личната му карта и тази на дядо му, както и епикризата на последния.

За П. , без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1673/29.06.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 29.06.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили, без задължителния в процедурата по отпускане на помощни средства преглед на пациента, протокол с решение № 840/29.06.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на П. Като анамнеза посочили следното: „Внезапно обездвижил леви крайници, получил силен световъртеж с гадене и повръщане, не можел да пази равновесие, залитал във всички посоки, падал. Измерено високо кръвно налягане. Лекуван в Н. О. на МБАЛ П-в. От години с високо кръвно налягане, сърдечно заболяване, понесъл инфаркт на миокарда. Походка невъзможна самостоятелна-залита във всички посоки и пада, при изразена слабост на леви крайници.”. За обективна находка отбелязали: „ЧМН - ляв централен фациалис и хипоглосус. Рефлекси-по-отслабени в ляво, Б. /+/ в ляво, коремни не се получават. Левостранна централна хемипареза. TP-частично контролира. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. Походка невъзможна самостоятелна. МРД-липсва. Паметови нарушения.”. Заключили, че е невъзможно самостоятелното придвижване и обслужване при П. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на комисията било вписано под номер 163 в отчета на неврологичната ЛКК за решенията през месец юни 2009г.

Пехливански подал молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на предписаните му помощни средства, което и било сторено със съответните заповеди. Снабдил се с масичка чрез „И.” ООД с. Р., Пловдивска област. От фирмата му била издадена фактура № 29/03.07.2009г. на стойност 48 лв. и съставен приемо-предавателен протокол. Останалите помощни средства получил от „А.” ЕООД гр. П., за което била издадена фактура № 1916/03.07.2009г.

Т.Г.Г.-. от гр. П. боледувала от хронична исхемична болест на сърцето. Била освидетелствана от ТЕЛК, като с експертно решение № 0265/03.02.2009г. й била определена 82% намалена работоспособност. В първите дни на месец юли 2009г. свидетелката Г-. намерила в пощенската си кутия листовка на „Г.” ЕООД гр. П., в която се рекламирала възможността за отпускане безплатно на помощни медицински средства на увредени лица. Посетила офиса на фирмата в гр. П., където се срещнала със свидетелите Я-.и. Носела в себе си решението на ТЕЛК. Заявила желание да получи антидекубитален дюшек. Свидетелят Я-. й обяснил, че следва да се издаде протокол от ЛКК и поискал 8 лв. за такса за лекарите от комисията. Свидетелката Г-. дала сумата и оставила телефонен номер за контакт. Свидетелят Я-. я регистрирал в „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване от неврологична ЛКК, като заплатил и такса от 8 лв. за прегледа. Предоставил на двете подсъдими копие от решение на ТЕЛК за лицето. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетелката Г-., без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1747/03.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 03.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 889/03.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Г-.. Въпреки липсата на преглед, удостоверили за анамнеза следното: „От години боледува от ХСБ, ИБС и МСБИ. С чести преходни мозъчни атаки изразяващи се със залитане, замайване, световъртеж, понякога падане. Последните 2г.-затруднение в походката до невъзможност да се движи сам от няколко месеца. Има паметови смущения и нередовен контрол в/у тазовите резервоари. Обслужва се от близките си.”. За обективна находка отразили: „ЧМН- двустранен хоризонтален нистагъм и силно отслабено зрение. Отслабена мускулна сила за 4-те крайника. Мускулен тонус двустранно отслабен с хипорефлексия, Б. /+/. Дискоординационен с-м-от тежка степен статична и локомоторна атаксия. TP-не контролира. Лек когнитивен дефицит. Невъзможна самостоятелна походка и обслужване. Вертебр. С-м артрозни промени с деформации на коленни стави.”. Дали заключение, че за свидетелката Г-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1084 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

Свидетелката Г-. подала молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди били отпуснати помощни средства -комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Получила ги срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 381/22.07.2009г. на стойност 768 лв. с начислен ДДС.

Оханес Т. О. от гр. П. боледувал от хронична исхемична болест на сърцето. Бил освидетелстван от ТЕЛК. С експертно решение № 0743/03.06.2008г. му била определена 92% изгубена работоспособност без потребност от чужда помощ. Свидетелят Н. К. , негов внук, разбрал от познати, че фирма „Г.” ЕООД гр. П. съдейства на инвалидизирани лица да се сдобият с безплатни помощни средства. Посетил офиса на фирмата в гр. П., където се срещнал със свидетелите Я-.и. Дал им решението на ТЕЛК за дядо си, както и личните му данни. Заплатил сумата от 10 лв. Свидетелят Я-. регистрирал О. за освидетелстване от неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П., като предоставил решението на ТЕЛК на комисията. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копието на документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За О. , без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1752/06.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 06.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 896/06.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на О. Следвайки обичайната процедура при работа с пациенти, представени от „Г.” ЕООД гр. П., подсъдимите издали решение на ЛКК без да прегледат лично пациента. Въпреки това за анамнеза посочили: „От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. С тежка двустранна коксартроза и гонартроза.становена ХАН на долните крайници с клаудикацио интермитенс от няколко години. Походка невъзможна самостоятелна. С ИБС, ХСБ и тежка артрозна болест. Обгрижва се на легло.”. За обективна находка отбелязали следното: „ЧМН-б.о. рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и оток с цианоза на подбедриците на двата крака. Долна вяла парапареза. Дистална анастезия за долни крайници. TP-неконтролира. Походка невъзможна самостоятелна. Хроничен болков и вертебрален с-м в тораколумбална област. Деформация на двете коленни стави.”. Заключили, че за О. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението било вписано под номер 1092 в книгата за решенията на неврологичната ЛКК за месец юли 2009г.

Оханесов подал чрез внука си молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Оханесов ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П., за които фирмата издала фактура № 1799/29.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Т.Д.-.а Д. от с. Скутаре, Пловдивска област п. през месец януари 2009г. инсулт. Била лекувана в О. болница гр. П.. От личния й лекар д-р В.К,. снаха й, свидетелката Д.Д. разбрала, че болната следва да получи рецептурна книжка за медикаментозно лечение след консултация с невролог. Свидетелката Д.Д. заедно с Т.Д.обрева посетили като невролог подсъдимата Д-.а в „Д.” ЕООД гр. П.. П. им предложила да съдейства за отпускане на помощни средства за болната, които се полагали безплатно. Обяснила, че е необходимо Т.Д.обрева да бъде освидетелствана от неврологична ЛКК, но не е наложително да се провежда преглед, тъй като била запозната със състоянието й.

На 06.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 894/06.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Д. , без да извършат задължителния личен преглед на лицето. Въпреки това като анамнеза вписали следното: „През м.1-ви 2009г. понесен мозъчен инсулт със засягане на десни крайници. От години боледува от ИБС и ХСБ. Оплаква се от залитане, нестабилност, не може да ходи сама.”. За обективна находка отразили: „ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни не се получават. Десностранна централна хемипареза ГР.1. TP-не контролира постоянно. МРД-липсва. Походка възможна само с помощни средства. Тежък дискоординационен с-м. Когнитивен дефицит.”. Дали следното заключение за Д. силно затруднена самостоятелната походка с помощни средства. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на комбиниран тоалетен стол и четириопорен бастун. Решението на специализираната комисия било вписано под номер 1088 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелката Д.Д. взела протокола с решение на ЛКК от подсъдимата Д-.а. По указание на същата, се срещнала в Дирекция „С.” Пловдив с представителка на фирма за търговия с помощни средства - „А.” ЕООД гр. П.. С. съдействието на тази жена подала молба-декларация и документи за отпускане на медицинските пособия за Т.Д.обрева. След отпускане на предписаните от ЛКК помощни средства, лицето ги получило от „А.” ЕООД гр. П., за което била издадена фактура №1000001979/14.07.2009г. на стойност 379 лв.

Костадин А. К. от гр. П. боледувал от болест на П. Във връзка със заболяването, след освидетелстване от ТЕЛК му била призната 85% намалена работоспособност пожизнено с експертно решение № 0228/25.01.2007г. От своя позната разбрал за фирма „Г.” ЕООД гр. П., която предлагали безплатни помощни средства на инвалиди. В началото на месец юли 2009г. посетил офиса на дружеството в гр. П.. Предоставил на свидетеля Я-. копие от решението на ТЕЛК. Обяснили му да изчака няколко дни за издаване на протокол от ЛКК за отпускане на помощни средства. Свидетелят Я-. регистрирал К. в „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване от неврологичната ЛКК, като и заплатил такса от 8 лв. за преглед. Предоставил решението от ТЕЛК на лицето на двете подсъдими. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копието на документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 07.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили без личен преглед на пациента протокол с решение № 909/07.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на К. За снета неприсъствено анамнеза отбелязали следното: „От години с установена паркинсонова болест. Прогресивни паметови нарушения. Мехурни смущения. Влошено състояние, походката станала невъзможна. От години е с високо кръвно налягане, намалено зрение и слух. Има и нарушено равновесие и постоянен световъртеж. От няколко месеца, постоянно треперене на крайниците.”. Вписали за обективна находка: „ЧМН-силно намалено зрение и слух. Положителни орални феномени. Брадимимия, брадикенезия. Спастично повишен мускулен тонус двустранно, негро /+/ двустранно. Общо оживени рефлекси, коремни не се получават, Б. /+/ двустранно. Квадрипаретичен с-м. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. Деменция. TP-не контролира. Обгрижва се от съпругата си на легло.”. Дали заключение, че за К. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на пациента на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1108 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетеля Я-. взел протокола от ЛКК и информирал К. Последният, чрез съпругата си, свидетелката М.К,. подал молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Костадинов ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 1800/29.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС. Свидетелката К. заплатила на свидетеля Я-. 8 лв. за внесена такса за неосъществения от ЛКК преглед на съпруга й.

Таньо И. Т. от с. Р., община Ч., страдал от злокачествено новообразувание на простатата. Бил освидетелстван от ТЕЛК с експертно решение № 0195/26.01.2009г. и му била определена 92% изгубена работоспособност без потребност от чужда помощ. Живеел в гр. П., където за него се грижела дъщеря му, свидетелката П.С.. През месец юни 2009г. тя разбрала от своя позната, че от „Г.” ЕООД гр. П. съдействат на инвалидизирани лица за снабдяване с безплатни помощни медицински средства. Баща й имал нужда от инвалиден стол, поради което свидетелката С-. посетила офиса на фирмата в гр. П.. С. се със свидетелите Я-.и. Свидетелят Я-. обяснил, че предвид заболяванията на Т. може да осигури отпускане на повече помощни средства, а не само на стол. Свидетелката С-. дала 8 лв. за преглед от ЛКК, а след няколко дни и копия от решението на ТЕЛК и епикриза на Т. от проведено лечение. Свидетелят Я-. посетил „Д.” ЕООД гр. П.. Р. пациента Т. за освидетелстване от неврологичната ЛКК и заплатил такса за това в размер на 8 лв. Предоставил на подсъдимите копия от горните медицински документи на Т. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копие на решението на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 07.07.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1781/07.07.2009г. за преглед на Т. , без да извърши такъв. Снела неприсъствено анамнеза на пациента във вида: „От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. С тежка двустранна коксартроза и гонатроза. Боледува от ХСБ-неконтролирана. С двустранна катаракта и силно намалено зрение. Понесъл мозъчен инсулт. Опериран за СА на простата. Боледува също и от паркинсон. Влошен.”. Обективното му състояние било отразено както следва: „Състояние: Влошено [G82]; Д. Долна вяла парапареза. Тесен гръбначно мозъчен канал. Остеохондроза в тораколумбална област т. ст. Двустранна коксартроза и гонартроза от тежка степен. СТ. Пост опер. Про СА ГЛ. простате. Катаракта БИЛ.; ЧМН- С. намалено зрение двустранно. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза.”. На 07.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 911/07.07.2009г. на неврологичната комисия за освидетелстване на Т. , без личен преглед на лицето. Снели анамнеза от медицинските му документи, като вписали в протокола данните от анамнезата от амбулаторния лист. За обективна находка отбелязали следното: „ЧМН- С. намалено зрение двустранно. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускултурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-не контролира. Двустранна гонартроза с деформации и силно ограничени движения. Походка невъзможна самостоятелна.”. Дали заключение, че за Т. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1110 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел от ЛКК протокола за Т. и го дал на дъщеря му. Чрез нея Т. подал молба-декларация до Дирекция „С.” Ч. , за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати комбиниран тоалетен стол и стол за баня. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол за отпуснатите на Т. помощни средства.

Бисер И. Т. от гр. П. боледувал от ревматоиден полиартрит. С експертно решение № 0110/12.01.2006г. на ТЕЛК му била призната 100% намалена работоспособност с чужда помощ. През лятото на 2009г. намерил в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П.. В листовката, наред с адреса на фирмата и телефони за контакт, се визирали в 11 позиции помощни средства, които се предлагали безплатно на хора с увреждания. Свидетелят Т. и съпругата му, свидетелката В.Т. посетили офиса на фирмата в гр. П.. С. се със свидетелите Я-.и. Разбрали от тях, че процедурата по отпускане на помощни средства изисква освидетелстване от ЛКК. Свидетелят Т. предоставил на свидетеля Я-. копие от решението си на ТЕЛК. Последният представил документите на лицето пред неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П.. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копието на документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетеля Т,. без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1795/08.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 08.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 925/08.07.2009г. на медицинската комисия за освидетелстване на Т. с оглед отпускане на помощни средства. За снета неприсъствено анамнеза на пациента отбелязали следното: „От много години боледува от ХСБ, полионефрит, ХБН. Ревматоиден полиартрит и мозъчен артериит. С чести транзиторни мозъчни атаки от няколко години изразяващи се със залитане, замайване, световъртеж, понякога падане. Последните 2г.-затруднение в походката до невъзможност да се движи сам от няколко месеца. С двустранна катаракта, тежки артрозни промени на долните крайници.”. Вписали за установена обективна находка: „ЧМН-двустранна катаракта. Двустранно намалено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, Б. пол. Двустранно. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-не контролира постоянно. Походка невъзможна самостоятелна. Оток и деформация в коленни ставис обездвижване на същите, както и на двете ТБС. Хроничен болков с-м и вертебрален в тораколумбална област.”. Дали заключение, че за свидетеля Т. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1127 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Т. подал, чрез пълномощника си свидетелката Т,. молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелят Т. ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 387/24.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Д.Б.Т.. от гр. П. страдал от увреждания на междупрешленни дискове. Бил освидетелстван от ТЕЛК с призната, с експертно решение № 0733/30.03.2009г., 73,6% намалена работоспособност. Имал необходимост от помощни средства, за да се обслужва битово, а именно тоалетен стол и стол за баня. През лятото на 2009г. намерил в пощенската си кутия реклама на „Г.” ЕООД гр. П., предлагаща безплатно помощни медицински средства на увредени лица. Свидетелят Т. посетил офиса на фирмата в гр. П. и се срещнал със свидетелите Я-.и. Споделил за нуждите си и предоставил копие от решението си на ТЕЛК. Свидетелят Я-. представил на подсъдимите документа на свидетеля Т., като го регистрирал за освидетелстване от неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П.. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копието на решение на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г.”.

За свидетеля Т., без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1791/08.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 08.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 921/08.07.2009г. на специализираната ЛКК за освидетелстване на Т. за отпускане на помощни средства и пособия за инвалида. Те не придобили лични впечатления от пациента, а от представените за него документи вписали анамнеза и обективна находка. Анамнезата била във вида: „От години с болки в кръста и двата крака.становена дискова херния-опериран. С последваща пареза на ляв фибуларен нерв. Боледува също от сърдечна недостатъчност със стенокардия и двустранен неврит на слуховия нерв със силно намален слух. Има непостоянна инконтиненция. Придвижва се много трудно само с помощни средства.”. За обективна находка отбелязали следното: „ЧМН-силно намален слух двустрано. умбална кифосколиоза с хроничен болков и вертебрален с-м. СНР-липсват двустранно. Хипестезия по ЕЛ5 двустранно. Пареза на Н. фибуларис вляво. TP- частично контролира. Походка-възможна с двустранна помощ, но силно затруднена.”. Заключили, че свидетелят Т. е със силно затруднена самостоятелна походка, възможна само с помощни средства. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на комбиниран тоалетен стол и два четириопорни бастуна. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1123 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Т. подал молба-декларация до Дирекция „С.” П. за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето бил отпуснат предписания комбиниран тоалетен стол. Свидетелят Т. го получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За него фирмата му издала фактура № 1800/29.07.2009г. на стойност 331 лв. с начислен ДДС.

З.Д.-.а А. от гр. П. страдала от заболяване, в резултат на което се стигнало до ампутация на гърдата. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 0767/22.02.2001г. й била призната 100% загубена работоспособност с потребност от чужда помощ. През лятото на 2009г. разбрала, че „Г.” ЕООД гр. П. предлага помощни средства. Обадила се в офиса на фирмата, откъдето й обяснили, че първо трябва да бъде освидетелствана от ЛКК. Свидетелят Я-. уведомил неврологичната ЛКК за пациента, като предоставил на подсъдимите документите на свидетелката А.. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху предоставеното й копие на решение на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетелката А., без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1820/09.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 09.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 944/09.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на А.. П. липсата на преглед двете подсъдими за анамнеза посочили следното: „Пенсионер от ТЕЛК 100% с ЧП. Оперирана за СА на дясната гърда. Намерени метастази в шийни прешлени. Обгрижва се на легло с абсолютна безпомощност. С пареза на 4-те крайника.”. За обективна находка отразили: „ЧМН-двустранен хоризонтален нистагъм. Отслабена мускулна сила за 4-те крайника. Спастично повишен мускулен тонус двустранно с хиперрефлексия, Б. /+/ двустранно. Квадрипаретичен с-м. ГР. 3. инконтинентен с-м.”. Дали заключение, че за свидетелката А. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1148 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелката А. подала молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелката А. ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД, гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 386/24.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Рада Н. Б. от гр. П. боледувала от мозъчносъдови болести след прекаран исхемичен инсулт. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 1621/27.04.2001г. на медицинска комисия й била призната 93% загубена работоспособност с потребност от чужда помощ. През лятото на 2009г. намерила в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се обещавала помощ на лица с увреждания за отпускане безплатно на медицински пособия и помощни средства. Свидетелката Б. имала нужда от бастун и проявила интерес към офертата от рекламата. С придружител посетила офиса на фирмата в гр. П. и се срещнала със свидетелите Я-.и. Свидетелят Я-. й разяснил, че поради заболяването си тя има право и на други пособия освен бастун, а именно - инвалиден стол, количка, дюшек, възглавница. Разбрали се от фирмата да придвижат документите й за освидетелстване от ЛКК. Представителят на „Г.” ЕООД гр. П. занесъл копие от решението на ТЕЛК за свидетелката Б. на подсъдимите за освидетелстване от неврологичната ЛКК към „Д.” ЕООД гр. П.. Р. увреденото лице за преглед от ЛКК. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху предоставеното копие на документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетелката Б., без преглед, бил изготвен проект на амбулаторен лист № 1821/09.07.2009г. от името на подсъдимата Г. На 09.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 945/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на Б.. За снетата неприсъствено анамнеза на пациента отбелязали следното: „Понесен мозъчен инсулт със засягане на десни крайници, говора и мехурни смущения. Пенсионер от ТЕЛК с ЧП. Провела амбулаторно и стационарно лечение, но с тежък двигателен дефицит. Обгрижва се в дома си от близките.”. За обективна находка вписали: „ЧМН-остатъчен десен Ц. 7-ми. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни не се получават. Спастично повишен мускулен тонус за десни крайници с контрактури в дясна китка, дясно коляно и дясна талокрурална става. Десностранна централна хемипареза ГР. 3. частична сензомоторна афазия. Р-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Придвижва се с помощни средства от близките.”. Дали заключение, че за свидетелката Б. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1149 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелката Б. подала, чрез пълномощника си И. И. , молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелката Б. ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 384/24.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Недялка К. Й-. от гр. П.страдала от мозъчносъдова болест, остеопороза, гонартроза и периартрит. С решение на ТЕЛК № 0898/18.05.2007г. била освидетелствана, като й била призната 82% намалена работоспособност, с дата на инвалидизация 16.02.2007г. В началото на месец юли 2009г. намерила в пощенската си кутия рекламна листовка на „Г.” ЕООД гр. П., според която фирмата предоставяла безплатни медицински помощни средства на инвалидизирани лица. Свидетелката Й-. се заинтересувала и посетила офиса на фирмата в гр. П.. С. се със свидетеля Я-., на когото обяснила необходимостта от бастун. Предоставила и копие от решението си на ТЕЛК. Свидетелят Я-. й разяснил, че е необходимо да се издаде протокол от ЛКК, за да й бъдат отпуснати помощни средства от Дирекция „С.”. Представителят на дружеството я регистрирал за преглед и освидетелстване от неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П., като заплатил такса от 8 лв. Свидетелят Я-. дал копие от решението на ТЕЛК за Й-. на подсъдимите. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 09.07.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1822/09.07.2009г. за преглед на свидетелката Й,. въпреки че такъв не бил извършен. За анамнеза посочила това, което записала в протокола за ЛКК. За обективно състояние вписала, както следва: „Състояние: Влошено [G82]; Д. ХМСБ.ст.пост. инсултус трунци цер. Тежък дискоорд. с-м. Атеросклероза. Исхемична енцефалоп. Тесен гр. к.. Ф-ра Л4. П. Остеопороза. ЧМН-­двустранен ХОР. Нистагъм. Рефлекси-повешени за горни крайници, за долни липсват, Б. /+/ двустранно. Тежък болков и вертебрален с-м. В лумбална област д. се на дегенеративните промени в същата област, остеопорозата и ф-рата на 4-ти поясен прешлен. Тежък.”. На 09.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 946/09.07.2009г. на лекарската комисия за освидетелстване на Й,. въпреки че не я прегледали. За анамнеза отбелязали: „От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. Понесла стволов мозъчен инсулт с последващ тежък дискоординационен с-м. Пенсионер от ТЕЛК. Влошена последните няколко месеца-не става, не се движи, пада. С тежка двустранна коксартроза и гонартроза. Походка невъзможна самостоятелна.”. Като обективна находка записали: „ЧМН-двустранен ХОР. Нистагъм. Рефлекси-повишени за горни крайници, за долни липсват, Б. /+/ двустранно. Тежък болков и вертебрален с-м. В лумбална област д. се на дегенеративните промени в същата област, остеопорозата и ф-рата на 4-ти поясен прешлен. Тежък дискоордин. с-м. Невъзможна самостоятелна вертикализация. Двустранна деф. Гонартроза.”. Заключили, че за свидетелката Й-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали й изпращане на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1150 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел протокола на ЛКК за лицето и го информирал. Свидетелката Й-. посетила офиса на фирмата и дала на свидетелката Я-.а 8 лв. за заплатената за мнимото освидетелстване такса. Подала молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелката Й-. ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 1797/27.07.2009г. на стойност 1 247 лв. с начислен ДДС.

Свидетелят Н.С.Х.. от гр. П. боледувал от сърдечно заболяване след прекаран миокарден инфаркт. Бил освидетелстван от ТЕЛК. С експертно решение № 3205/16.09.2004г. му била призната 75% намалена работоспособност. В началото на месец юли 2009г. намерил в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П. за предоставяне на помощни средства на увредени лица. Свидетелят Х. се заинтересовал от предложението, тъй като се нуждаел от стол за баня. Посетил офиса на фирмата в гр. П.. О. , че е сърдечноболен. Предоставил решението си от ТЕЛК на свидетеля Я-.. Последният го ксерокопирал. Обяснил, че с оглед заболяванията може да му се отпусне освен искания стол и инвалидна количка. Казал на другия ден свидетелят Х. да израти някой, на който да се даде документ, който да се завери в „социални грижи”. На въпроса на свидетеля Х. защо да не дойде той самия, свидетелят Я-. пояснил, че ако го видят, че ходи няма да му отпуснат количка. Свидетелят Х. изпратил на другия ден в офиса на фирмата зет си, свидетеля П.П..

М. на 08.07.2009г. свидетелят Я-. посетил „Д.” ЕООД гр. П. и регистрирал свидетеля Х. за освидетелстване пред неврологичната ЛКК. Заплатил такса от 8 лв., за което му бил издаден фискален бон.ведомил подсъдимите за пациента, като предоставил копие от решението му на ТЕЛК. Свидетелят Я-. контактувал с подсъдимата Д-.а. Последната се съгласила да издаде съответните документи за свидетеля Х,. без да го прегледа, като за тази услуга поискала по обичайната за работата й с фирмата тарифа пари - сумата от 70 лв.

За свидетеля Х., без преглед на пациента, бил съставен амбулаторен лист № 1813/09.07.2002г. от името на подсъдимата Г. П. За снетата неприсъствено анамнеза било отбелязоно следното: „Понесен мозъчен инсулт със засягане на леви крайници и говора. Мехурни смущения. От години с високо кръвно налягане, сърдечно заболяване, със стенокардия прогресивно влошен. С тежка вертебробазиларна инсуфициенция, с тежки транзиторни мозъчни атаки. С артрозни промени и когнитивен дефицит. Обслужва се на легло.”. За обективно сътояние било записано: „Състояние: Влошено [169]; Д. ХМСБ. СТ. Пост инсултус исхемикус церебри Р. А. Ц. М. декстра. Левостранна централна хемипареза. Двустранна гонартроза. ХСБ. ИБС. КМПИД. Стенокардия. ЧМН-ляв централен 7-ми и 12-ти. Рефлекси-по-усилени сухожилни и надкостни, Б. /+/ в ляво, коремни не се получават. Левостранна централна хемипареза. Спастично повишен мускулен тонус с контрактури на ръката и крака. Двустранно изразени”. На 09.07.2009г. подсъдимите Г. П. и Д-.а съставили протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинската комисия за освидетелстване на свидетеля Х., без да извършат преглед на същия. За анамнеза и обектвина находка вписали данните от амбулатрония лист. Дали заключение. Предписали отпускане на помощни средства инвалидна количка, стол и антидекубитален дюшек. Решението на неврологичната ЛКК било вписано под номер 1135 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

На 09.07.2009г. свидетелят Я-. посетил кабинета на ЛКК и дал на подсъдимата Д-.а 70 лв. Впоследствие свидетелката К. ги прикрепила с кламер и бял малък лист, на който имало изписан от нея с ръкописен текст надпис „Г.”. Имало и други случаи, при които свидетелят Я-. давал пари при получаването на протоколи.

Независимо, че подобна сума не й се следвала във връзка с дейността й като член на специализираната неврологична ЛКК, подсъдимата Д-.а я приела за издадения протокол с решение на медицинска комсия за освидетелстване на свидетеля Х..

След като се запознал в дома си с констатациите в протокола с решение на ЛКК, последният установил, че в него са вписани заболявания и последици от заболявания, от които не страда. В документа било отбелязано, че след прекаран инсулт пациентът е с отклонения в говора и бивал обслужван на легло, което не отговаряло на обективната действителност. Подразнен от тези неверни обстоятелства, свидетелят Х. на другия ден посетил офиса на „Г.” ЕООД гр. П. и се срещнал със свидетелката Я-.а. Обяснил й горния проблем с протокола на медицинска комисия и поискал да му бъдат възстановени парите, платени от зет му. На другия ден свидетелят Х. разговарял по телефона със свидетеля Я-. и отново поставил въпроса за връщане на 8 лв. Последният обещал да ги възстанови, ако получи обратно протокола. При състоялата се среща, свидетелят Х. върнал на свидетеля Я-. протокола от мнимото му освидетелстване от специализираната ЛКК. След като получил документа, свидетелят Я-. предоставил на свидетеля Х. фискалния бон за платен преглед без да му върне заплатената сума за него.

Свидетелят Я-. скъсал протокола с решение № 933/09.07.2009г. за освидетелстване на лицето Н.С.Х.., за което уведомил подсъдимите. Последните коригирали записа за свидетеля Х. в книгата за решенията на ЛКК, като на негово място било вписано решение за друг пациент - Т.Д.-. Д-.. С бял коректор били заличени данните за свидетеля Х. и на тяхно място били вписани тези на Д-.. По разпореждане на подсъдимите свидетелката К. залепила малък жълт лист на лицевата страна на лист 19 от книгата, върху който записала с ръкописен текст: „На мястото на Н.С.Х.. П-в жк. Тя бл.* е записан Т.Д.-. Д-. от П-в Ал. С. №67 на ГЕЯ с №1135/09.07.2009 г.”.

Свидетелят Х. се обърнал за съдействие по случая към прокуратурата. Той е категоричен в показанията си, че не е посещавал ЛКК и не е преглеждан от нея, както и че от фирмата не са му казали, че трябва да се яви пред ЛКК за освидетелстване и да плати за протокола на медицинска комисия. Това споделил със свидетеля П,. на когото станало достояние възмущението на тъста му от съдържанието на протокола, тъй като не отговарял на истината.

Видно от протокола за претърсване и изземване /т.1,л.66-70 от досъдебното производство/ от кабинета на специализираната неврологична ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П. били иззети и 7 бр. банкноти с номинал 20 лв., закрепени с кламер и бял лист с ръкописен текст „Г.”.

от гр. П. боледувал от хронична исхемична болест на сърцето. Бил освидетелстван от ТЕЛК, с 100% загубена работоспособност без потребност от чужда помощ съгласно експертно решение № 3094/13.11.2007г. През месец юни 2009г. му попаднала брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се рекламирала възможността хора с увреждания да получат безплатно помощни медицински средства. Свидетелят Д-. посетил офиса на фирмата в гр. П. и се срещнал със свидетелите Я-.и. Разбрал, че има право на помощни средства. Заявил, че има нужда само от патерици „канадки", но получил уверение, че има право на повече средства за подпомагане. Свидетелят Д-. се прибрал в дома си. Впоследствие решил да вземе всички полагащи му се помощни средства. Разговарял по телефона със свидетеля Я-., от който разбрал, че трябва в тази връзка да се освидетелства от ЛКК. Обяснил, че не може да отиде на преглед. След няколко дена свидетелят Я-. го уверил, че това вече не е необходимо. Междувременно последният занесъл документите на лицето в неврологичната ЛКК към „Д.” ЕООД гр. П., като го регистрирал за освидетелстване от медицинската комисия. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху предоставеното й от свидетеля Я-. копие на решение на ТЕЛК за свидетеля Д,. в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетеля Д,. без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1813/09.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 09.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 933/09.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Д-.. Въпреки липсата на непосредствени впечатления от пациента, за анамнеза удостоверели следното: „Пенсионер от ТЕЛК 100% с ЧП. От 6г. с диагностицирана латерална амиотрофична склероза със засягане на 4-те крайника и трофиката на мускулатурата им. Боледува също от ИБС. С понесен миокарден инфаркт с последващ сненд. Има постоянна ангина пекторис. ХСБ-високостойностна. Обгрижва се от близките.”. За обективна находка отразили: „ЧМН-двустранен хоризонтален нистагъм. Двустранно отслабено зрение. Отслабена мускулна сила за 4-те крайника с хипотрофии на интеросеите на двете ръце. Спастично повишен мускулен тонус двустранно с хиперрефлексия. Бабински /+/ двустранно. Квадрипаретичен с-м. TP -не контролира постоянно. Ангина пекторис при минимални физ.силия. Акроцианоза.”. Дали заключение, че за свидетеля Д-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1135 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Д-. подал, чрез пълномощника си Д. И. , молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Свидетелят Д-. ги получил срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 1819/31.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Н.А.П..а от гр. П. боледувала от диабет, коксартроза и др. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 0781/18.04.2005г. й била призната 92,2% изгубена работоспособност без потребност от чужда помощ. В началото на месец юли 2009г. намерила в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П.. В листовката се предлагало съдействие на увредени лица за отпускане на безплатни помощни средства. Свидетелят И. П,. неин съпруг, позвънил на посочения телефон и обяснил на представител на дружеството за състоянието на съпругата му. Предложили му да посети офиса в гр. П. с документите от заболяването, което той сторил. Срещнал се със свидетеля Я-., на когото предоставил решението на ТЕЛК за П.а. Представителят на „Г.” ЕООД гр. П. посетил „Д.” ЕООД гр. П. и я регистрирал за освидетелстване от неврологичната ЛКК, като предоставил на подсъдимите решението на ТЕЛК. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За П.а, без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1826/10.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 10.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 952/10.07.2009г. на специализираната ЛКК за освидетелстване на П.а. За снета неприсъствено анамнеза на пациента отбелязали следното: „Пенсионерка от ТЕЛК. От години с диабет, с високо кръвно налягане и ИБС. С генерализирана тежка артрозна болест. Оперирана за СА на матката. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. Прогресивно влошено състояние последните няколко месеца. Появила се слабост на долни крайници, не можела да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения. Обгрижва се и се придвижва в дома си от близките.”. За обективна находка вписали: „ЧМН-Б. О. Рефлекси- липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници. Без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP- не контролира постоянно. Оток и деформация в коленни стави с обездвижване на същите. Трофични промени на подбедриците.”. Дали заключение, че за лицето е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1157 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

П.а подала, чрез пълномощника си свидетеля П,. молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. П.а ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 1820/31.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

Латка Г. С. от гр. П. страдала от мозъчносъдова болест. Била освидетелствана от ТЕЛК, като с експертно решение № 2784/07.12.2007г. й била призната 100% неработоспособност с чужда помощ. Грижи за болната полагала внучката й, свидетелката М.П.. Последната разбрала от свидетеля И.П. за фирма „Г.” ЕООД гр. П., от която съдействали на увредени лица да получат безплатно медицински помощни средства. Свидетелката П. посетила офиса на фирмата в гр. П. заедно със свидетеля П.. Д. на свидетеля Я-. решението на ТЕЛК за баба й, както и личната й карта. Представителят на дружеството се ангажирал да съдейства при освидетелстване на С. от ЛКК. Регистрирал последната за преглед от неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П.. Предоставил документите на С. на подсъдимите. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копие на решението на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За С. , без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1825/10.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 10.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 951/10.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на С. Въпреки отсъствието на последната за анамнеза посочили: „Понесла мозъчен инсулт и повторен инсулт със засягане на десни крайници и говора. Хронично боледува от диабет и високостойностна хипертония. Със загубено зрение на дясно око и силно намалено на ляво. Оперирана за карцином на дясната гърда. Обслужва се и се обгрижва от близките си. Не става, не ходи.”. Като обективна находка отбелязали следното: „ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус. Липсващо зрение на дясно око и намалено на ляво. Рефлекси-повишени в дясно поликинетични. Спастично повишен мускулен тонус с контрактури за десни крайници. Бабински /+/ в дясно, в л. крайници р-си липсват. Десностранна ц. хемипареза ГР. 3. TP-не контролира. Сензомот. афазия. Походка невъзможна самостоятелна.”. Дали заключение, че за С. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1156 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Славова подала, чрез пълномощника си свидетеля П,. молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на целева помощ за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения съгласно предписанието на ЛКК. Със съответните заповеди на лицето били отпуснати предписаните помощни средства. Славова ги получила срещу приемо-предавателен протокол от „Г.” ЕООД гр. П.. За тях фирмата издала фактура № 1818/31.07.2009г. на стойност 1 302 лв. с начислен ДДС.

А.С.-. К-. от с. П., Пловдивска област б. от диабет. Преди години от социални грижи й дали инвалидна количка. През месец март 2009г. получила инсулт. Била лекувана в О. болница гр. П.. Д. била в здравното заведение била посетена от неустановено лице - жена лекар, която я попитала дали желае да получи безплатни медицински помощни средства. След като свидетелката К-. се съгласила, информация за нея, както и данни от медицинските й документи били подадени към лекарките от неврологичната ЛКК на „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване на лицето.

За свидетелката К-., без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1878/27.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 27.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а, в отсъствието на пациента, съставили протокол с решение № 989/27.07.2009г. на медицинската комисия за освидетелстване на лицето. За анамнеза записали: „От години с диабет.* високо кръвно налягане и ИБС. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можела да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения.”. Обективната находка отразили във вида: „ЧМН-хоризонтален нистагъм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза ГР. 2-3. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Паметови нарушения. Хроничен болков с-м в тораколубмална област.”. В заключение посочили, че за пациента е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращане на свидетелката К-. на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1200 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

След като се прибрала в дома си в с. П., свидетелката К-. разговаряла по телефона с неизвестната жена-лекар от болницата. Разбрала, че следва да отиде до фирма за търговия с помощни средства, за да получи такива. Свидетелят Р. К. , неин син, посетил фирмата в района на гр. П., бул. „Д.”, но разбрал, че не е възможно майка му да получи инвалидна количка, тъй като вече има такава.

Ивана Т. П-. от с. С., Пловдивска област б. от диабет. През месец юли 2009г. била хоспитализирана в О. болница гр. П.. В периода 14.07.2009г.-20.07.2009г. престояла в неврологичното отделение. Неин лекуващ лекар бил д-р К-.. Свидетелката П-. се придвижвала с помощта на 2 бр. бастуни. За нея се грижел синът й. Лекуващата лекарка я попитала дали иска помощни средства предвид заболяванията й. След положителен отговор от нейна страна, документите й били изпратени на неврологичната ЛКК към „Д.” ЕООД гр. П.. С. на пациентката заплатил 8 лв. за освидетелстване на майка му от ЛКК.

За свидетелката П,. без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1888/28.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 28.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 999/28.07.2009г. за освидетелстване на лицето за отпускане на помощни средства. За анамнеза удостоверили следното: „От години с диабет, с високо кръвно налягане и ИБС. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можела да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения.”. За обективна находка отразили: „ЧМН-хоризонтален нистагьм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. Трофични промени на подбедриците. TP-частично контролира.”. Заключили, че за свидетелката П-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка и комбиниран тоалетен стол. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1210 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г. Свидетелката П-. получила инвалидна количка.

З.Д.-.а Н-. от гр. П. боледувала от хронична исхемична болест на сърцето, диабет и др. През месец юли 2009г. научила, че от фирма „Г.” ЕООД гр. П. помагат на инвалидизирани лица да се снабдят с помощни средства. Посетила офиса на фирмата в гр. П., където се срещнала със свидетелката Я-.а. От нея разбрала, че следва да предостави копие от решението на ТЕЛК и личната си карта, както и че документите й ще бъдат представени на лекарска комисия за отпускане на помощни средства. Свидетелката Д-.а дала исканите документи. Свидетелят Я-. ги занесъл в кабинета на неврологичната ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П. и ги дал на подсъдимите. Преди това регистрирал свидетелката Н-. за освидетелстване от същата комисия и заплатил такса от 8 лв. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху копие на решението на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетелката Н-., без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1890/28.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 28.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1001/28.07.2009г. на ЛКК за освидетелстване на Н-.. За снета неприсъствено анамнеза на пациента отбелязали следното: „От години с диабет, с високо кръвно налягане и ИБС. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. със значително ограничени движения в тораколумбален гръбнак и траен функционален дефицит. Има хр. пиелонефрит и нередовен контрол на TP.”. За обективна находка вписали: „ЧМН-хоризонтален нистагьм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м- статична и локомоторна атаксия. Тораколумбална кифосколиоза. TP- частично контролира. Затруднена самостоятелна походка.”. Дали заключение, че за пациента е затруднено самостоятелно придвижване и частична инконтиненция. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на комбиниран тоалетен стол и две канадки. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1212 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. получил протокола с решението на ЛКК за свидетелката Н-. и я уведомил. Тя подала молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на помощни средства. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол, като на същия свидетелят Я-. залепил малък бял лист с надпис „всичко Не платен 29.07. 671045 получила възгланица”. Към проекта закрепил фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена потребителска такса.

М.Д.-.а Я. страдала от хронична исхемична болест на сърцето. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение №1109/04.04.2006г. й била призната 95% загубена работоспособност пожизнено, без потребност от чужда помощ. За нея се грижила дъщеря й, свидетелката К.П.. В средата на месец юли 2009г. последната попаднала на рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П. за отпускане на инвалидизирани лица на помощни средства. Обадила се на посочения телефонен номер и разговаряла с представител на дружеството. Била уведомена, че майка й ще получи безплатно медицински помощни средства, като за целта във фирмата следвало да се представят решение на ТЕЛК и лична карта. Свидетелката П. посетила офиса на ЕООД в гр. П. и разговаряла със свидетеля Я-.. Той потвърдил, че срещу експертно решение на ТЕЛК ще съдейства Я. да получи помощни средства. Дъщеря й му дала документа. Свидетелят Я-. посетил „Д.” ЕООД гр. П. и заплатил такса за освидетелстване на Я. от неврологична ЛКК. Предоставил на подсъдимите копие от експертното й решение на ТЕЛК. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 28.07.2009г., без да извърши преглед, подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1889/28.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на Я. Ползвайки решението на ТЕЛК, за анамнеза посочила: „Боледува от тежка генерализирана артроза, високо кръвно налягане и ИБС. Понесла исхемичен инсулт със засягане на левите крайници. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1 г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можела да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения. Пенсионер от ТЕЛК.”. За обективно състояние отбелязала следното: „Състояние: Влошено [G82]; Д. Генерализирана артроза. Дегенеративна болест на лумбалния гръбнак. Тесен гр. моз. канал. Двустр. Гонартроза от тежка ст, П. Катаракта БИЛ. КМПИД. СНЗ.; ЧМН-остатъчен лявц. 7-ми. Двустранно силно намалено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, Б. пол. Вляво. Хипотония на мускулатурата на краката. Ограничена подвижност на двете коленни стави от тежка.”. На 28.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 1000/28.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Я. Въпреки липсата на преглед на пациента за анамнеза копирали тази от амбулаторния лист. За обективни находки вписали следното: „ЧМН-остатъчен лявц. 7-ми. Двустранно силно намалено зрение. Рефлекси- липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, Б. пол. Вляво. Хипотония на мускулатурата на краката. Ограничена подвижност на двете коленни стави от тежка степен повече вляво. Долна парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-не контролира. Походка невъзможна самостоятелна. Хроничен болкови вертебрален с-м в тораколумбална област.”. Дали заключение за Я. , че е невъзможно самостоятелното й придвижване и обслужване. Предписали да се изпрати на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1211 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

От „Г.” ЕООД гр. П. изготвили проект на приемо-предавателен протокол. На същия свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „Такса не платена количка К. стол. 29.07. Дюшек възглавница масичка 216074 К. ”, както и фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена потребителска такса.

Н.Д.-. Б-. от гр. П. боледувал от неинсулиновозависим захарен диабет. Бил освидетелстван от ТЕЛК, с призната 78% намалена работоспособност пожизнено съгласно експертно решение № 3750/12.12.2006г. През месец юли 2009г. съпругата му намерила в пощенската им кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П. с посочен списък от артикули, които се предлагали от фирмата за помощни средства на увредени лица, както и се рекламирала възможността за оказване на съдействие при освидетелстване на лицата от ЛКК. Свидетелката Д. Б. проявила интерес към предложението и посетила офиса на дружеството в гр. П.. Т. й обяснили процедурата. Поискали да предостави решението на ТЕЛК за инвалида и да заплати 8 лв. такса за освидетелстването му. Свидетелката Б. изпълнила горното. Свидетелят Я-. регистрирал съпруга й за освидетелстване от неврологичната ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П. и заплатил таксата за преглед. Заявил свидетеля Б-. за освидетелстване от ЛКК на подсъдимите, на които предоставил копието от решението му на ТЕЛК. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетеля Б-., без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1919/29.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 29.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1017/29.07.2009г. на неврологичната ЛКК за освидетелстване на Б-.. Въпреки отсъствието на последния, за анамнеза удостоверили следното: „От години с диабет, с високо кръвно налягане и ИБС. От дълго време има изтръпване, схващане на крайниците, предимно на краката. От 1г. влошено състояние, появила се слабост на долни крайници, не можел да се придвижва самостоятелно, мехурни смущения, от няколко години имал силно намалено зрение и постоянен световъртеж.”. За обективна находка отразили: „ЧМН-хоризонтален нистагьм двустранно, силно намалено двуочно зрение. /+/ аксиални автоматизми. Ре-си-липсващи сухожилни и надкостни за долни и горни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна вяла парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. TP-частично контролира. Походка невъзможна самостоятелна.”. Дали заключение, че за пациента е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка и комбиниран тоалетен стол. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1228 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Подсъдимите го предоставили на представителя на „Г.” ЕООД гр. П.. От фирмата съставили проект на приемо-предавателен протокол, на който свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „Количка К. стол. 211103 Замяна количка за дюшек-възглавница-29.07”. От ЕООД дали на свидетелката Б. протокола от ЛКК и комплект документи за подаване на молба до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на помощни средства. Б-.и се обърнали за съдействие към друго лице, оторизирано за същата дейност, а именно „С.” ООД. Свидетелят Б-. получил комбиниран тоалетен стол и масичка.

Х.М.К.. от гр. П. страдала от болести на междупрешленните дискове. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 0133/17.01.2003г. й била определена 75% намалена работоспособност. В началото на месец юли 2009г. намерила в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се предлагали услуги на увредени лица за предоставяне на безплатни помощни средства. Същите били упоменати. Свидетелката К. имала нужда от бастун и ортопедичен дюшек, поради което решила да се възползва от предлаганите услуги. Посетила офиса на дружеството. Срещнала се със свидетелите Я-.и, които й обяснили какви документи следва да предостави, за да й бъдат отпуснати помощни средства. Свидетелката К. дала медицински документи за заболяването си, решението на ТЕЛК. Свидетелят Я-. й обещал, че до една седмица ще придвижи въпроса за отпускане на помощни средства. Той посетил „Д.” ЕООД гр. П.. Р. свидетелката К. за преглед от специализираната неврологична ЛКК, като заплатил такса в размер на 8 лв., за което от регистратурата на здравното заведение му издали фискален бон. Посетил кабинета на ЛКК и оставил документите на лицето на подсъдимата Д-.а. Тя записала саморъчно върху копието на решение на ТЕЛК, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетелката К., без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1921/29.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 29.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1019/29.07.2009г. на специализираната неврологична комисия за освидетелстване на К., без да извършат задължителния за процедурата по отпускане на помощни средства преглед на пациента. За анамнеза отбелязали следното: „Пенсионер от ТЕЛК поради тежка артроза на лумбалния сегмент и парамедианна дискова херния. Има болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. Влошено състояние от 1г. Хроничен болков и вертебрален с-м, затруднена походка. Доказана абсолютна стеноза на вертебралния канал.”. За обективна находка вписали: „ЧМН-б.о. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Дистална хипестезия за долни крайници. TP-частично контролира. Хроничен болков и вертебрален с-м в тораколумбална област. Силно затруднена самостоятелна походка.”. Заключили за свидетелката К. затруднена самостоятелната походка. Предписали изпращането й на Д. С. П. за отпускане на комбиниран тоалетен стол и четириопорен бастун. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1230 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел издадения протокол на неврологичната ЛКК. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол, като на същия свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „Комб.стол Ч. опорен бастун 032/216581 30.07.”. Към него закрепил издадения му от „Д.” ЕООД гр. П. фискален бон. Свидетелката К. получила в офиса на фирмата протокола от ЛКК, както и попълнена от нейно име молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на предписаните помощни средства. Подала документите си в посоченото ведомство, но получила отказ да й бъдат отпуснати пособия.

А.Д.-.а Д. от гр. П. страдала от коксартроза. Била с 93% изгубена работоспособност без необходимост от чужда помощ съгласно експертно решение № 0455/02.03.2005г. на ТЕЛК. През месец юли 2009г. намерила в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се обещавало съдействие за отпускане на помощни медицински средства за инвалиди. Свидетелката Д. се свързала с представител на фирмата по телефона и заявила желание да се снабди с помощни средства. Свидетелката Я-.а я посетила в дома й. Записала личните й данни и взела копие от експертното й решение на ТЕЛК. Свидетелят Я-. отишъл в „Д.” ЕООД гр. П.. З. такса за освидетелстване на свидетелката Д. от специализираната неврологична ЛКК, като регистрирал пациента в здравното заведение. Предоставил на подсъдимите копие от решението й на ТЕЛК.

На 29.07.2009г. подсъдимата Г. , без да извърши личен преглед на пациента, изготвила амбулаторен лист № 1920/29.07.2009г. за преглед на свидетелката Д.. За анамнеза посочила: „От години с болки в кръста и двата крака, с изтръпване и слабост на последните. Мехурни смущения. С тежка двустранна коксартроза и гонартроза. Боледува от ИБС. ХСБ и двустранна катаракта. Не може да се придвижва без пом.средства поради комплексни причини-тежките двустранни промени на ТБС и коленни стави, както и силно отслабеното зрение.”. За обективно състояние отбелязала: „Състояние: Влошено [G82]; Д. долна парапареза. Остеохондроза в тораколумбална област от тежка степен. Двустранна коксартроза и гонартроза от тежка степен. ХСБ. ГР. 3. ИБС. КМПИД. СН 3. К. билатералис; ЧМН-силно отслабено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Силно ограничени движения в двете ТБС и двете коленни стави. TP-частично.”. На 29.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 1018/29.07.2009г. на неврологичната лекарска консултативна комисия за освидетелстване на свидетелката Д., без да я прегледат. За анамнеза използвали анамнезата от амбулаторния лист. За обективна находка вписали следното: „ЧМН-силно отслабено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Силно ограничени движения в двете ТБС и двете коленни стави. TP-частично контролира. Дистална хипестезия до анестезия за краката.”. Дали заключение за лицето за невъзможно самостоятелно придвижване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка и комбиниран тоалетен стол. Решението на ЛКК било вписано под номер 1229 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол. На същия свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „Рингова количка К. стол. 210916 Ние ще вземем л.к. да подадем в ДСП”, като закрепил и фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена такса за преглед. Свидетелката Я-.а обяснила на свидетелката Д., че отпускането на помощни средства ще се забави във времето.

Г.П.Г.-. от гр. П. боледувал от мозъчносъдови болести. С експертно решение № 1014/22.04.2009г. на ТЕЛК му била призната 74% намалена работоспособност. През месец юли 2009г. разбрал от свой познат, че фирма „Г.” ЕООД гр. П. съдейства на инвалидизирани лица да получат безплатно помощни средства. Тъй като имал нужда от регулируем бастун, решил да потърси услугите на фирмата. Посетил офиса й в гр. П. и се срещнал със свидетелката Я-.а. От нея разбрал, че ако предостави експертно решение от ТЕЛК и личната си карта, ще му бъде оказано нужното съдействие, за да получи помощни средства. Това и сторил. Свидетелят Я-. посетил „Д.” ЕООД гр. П. и заплатил такса от 8 лв. за преглед и освидетелстване на свидетеля Г-. от неврологичната ЛКК. След като го регистрирал за преглед от комисията на двете подсъдими, свидетелят Я-. отишъл в кабинета им и предоставил копието от решение на ТЕЛК за лицето. Подсъдимата Г. записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 30.07.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1925/30.07.2009г. на медицинската комисия за освидетелстване на свидетеля Г-., без да му е провела преглед. Независимо от това удостоверели за снета анамнеза, както следва: „Понесен мозъчен инсулт със засягане на десни крайници, равновесието, залита във всички посоки и пада. С диабет и диабетна полиневропатия. Намален слух и зрение. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване. Походка-силно затруднена самостоятелна с помощни средства.”. Обективното състояние отразила като: „Състояние: Влошено [169]; Д. ХМСБ. Енцефалопатия васкуларис. СТ. пост инсултем церебри Р. А. Ц. М. синистра. Десностранна Ц. хемипареза. Дискоординац. С-м- статична и локомоторна атаксия. Полиневропатия диабетика. Катаракта синил. ОК. ТР; ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус-намек. Намален слух и зрение. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни не се получават, липсващи ахилови. Десностранна централна.”. На 30.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 1024/30.07.2009г. на медицинската комисия за освидетелстване на свидетеля Г-.. Без преглед, за анамнеза отбелязали тази от амбулаторния лист. За обективното състояние вписали следното: „ЧМН-десен централен фациалис и хипоглосус-намек. Намален слух и зрение. Рефлекси-по-усилени в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни не се получават, липсващи ахилови. Десностранна централна хемипареза. Дискоординационен с-м-статична и локомоторна атаксия. Походка-силно затруднена самостоятелна с пом. средства.”. Заключението им било: походка силно-затруднена самостоятелна с помощни средства. Предписали изпращане на свидетеля Г-. на Д. С. П. за отпускане на комбиниран тоалетен стол и 2 бр. канадки. Решението на ЛКК било вписано под номер 1236 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел документите от ЛКК за свидетеля Г-. - амбулаторен лист и протокол, и на 04.08.2009г. ги дал на сина му, свидетеля П.Г.-., ведно с фискалния бон за платена такса. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол, на който свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „673120 За канадки? 0897/489261 П.Г.-. получил протокол на 04.08.09”. Свидетелят П.Г.-. подал молба от името на баща си до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на помощни средства. Били отпуснати комбиниран тоалетен стол и канадки. Свидетелят П.Г.-. представил документите в ЕООД и взел за баща си 2 бр. канадки, а столът отказал.вреденото лице споделило със сина си, че никога не е посещавал ЛКК и не е преглеждан за освидетелстване по повод отпуснатите му помощни средства.

Й.Б.Й.. от гр. П. страдала от мозъчносъдова болест. Имала и старческа катаракта. С експертно решение № 0571/13.03.2009г. на ТЕЛК била с призната 91% изгубена работоспособност без потребност от чужда помощ. През месец юли 2009г. й попаднала брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се рекламирала възможността инвалиди да получат безплатно помощни медицински средства. Тя имала нужда от такива и в тази връзка посетила офиса на фирмата в гр. П., където се срещнала със свидетелката Я-.а. Свидетелката Й. предоставила копие от своето решение на ТЕЛК, а свидетелката Я-.а записала телефонния й номер за бъдещ контакт. Свидетелят Я-. посетил „Д.” ЕООД гр. П.. Р. свидетелката Й. за освидетелстване от неврологичната ЛКК и заплатил такса от 8 лв. Предоставил копие от решението й на ТЕЛК на подсъдимите. Подсъдимата Г. записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 30.07.2009г. подсъдимата Г. , без да извърши личен преглед на пациента, съставила амбулаторен лист № 1924/30.07.2009г. на свидетелката Й.. В. се от медицинските документи на пациента, за анамнеза отбелязала: „Пенсионер от ТЕЛК 91%. Понесени два мозъчни инсулта със засягане на десни крайници и говора на базата на напреднала мозъчна атеросклероза и високо кръвно налягане. С тежка спондилоартроза в тораколумбална област, остеопороза и ф-ра на ЛЗ, хроничен болков с-м. Двустранно намалено зрение на базата на катаракта. Тежка двустранна гонартроза с ограничени движения. Обслужва се от близките-1-2 крачки около леглото с ЧП.”. За обективно състояние посочила: „Състояние: Влошено [169]; Д. ХМСБ. СТ. Пост инсултем церибри Р. А. Ц. М. син. /двукратно/ десностранна Ц. хемипареза ГР.2. частична сензорна и моторна афазия. Деформ. Спондилоарт. и остеопороза в тораколумб. област, ф-ра ЕЛ 3. тесен гр. м.. Двуст.намалено зрение. Ре-кси-общо оживени, по-усилени в дясно, липсващи ахилови двустранно, Б. пол. в дясно, коремни не се получават, десностр. ц. хемипареза ГР.2частична моторна.”. На 30.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а отново без прегледат на увреденото лице съставили протокол с решение № 1023/30.07.2009г. на лекарската комисия за освидетелстване на свидетелката Й.. За анамнеза вписали тази от амбулаторния лист. За обективна находка отразили: „МРД-липсва. Двуст.намалено зрение. Ре-кси-общо оживени, по-усилени в дясно, липсващи ахилови двустранно, бабински полу. в дясно, коремни не се получават, десностр. ц. хемипареза ГР.2частична моторна афазия. Хроничен болков с-м в тораколумбална област. Функционални нарушения на гръбнака вследствие на дегенеративни промени, остеопороза и ф-ра ЕЛ 3. О. и болка в двете колена с ограничени движения в същите и изразен болков с-м. Обслужва се от близките, 1-2 крачки с ЧП.”. Дали следното заключение: „една-две крачки около леглото, обслужва се от близките.”. Предписали изпращане на свидетелката Й. на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка и комбиниран тоалетен стол. Решението на специализираната неврологична ЛКК било вписано под номер 1235 в книгата за решенията на комисията за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. получил от подсъдимите протокола от ЛКК за свидетелката Й.. П. отишла в офиса на дружеството и подписала молба-декларация до Дирекция „С.” Пловдив за отпускане на предписаните от ЛКК помощни средства, като обяснила, че иска само „канадки”. Няколко дена по-късно свидетелката Я-.а я посетила в дома й в гр. П. и предоставила исканите „канадки”. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол. На него свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „03.09 С. канадки 2 бр. или бастун тел. 697501 количка стол. за получа”, като закрепил фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена такса преглед.

П.Н.М.-. от гр. П. боледувал от остесартроза. Бил освидетелстван от ТЕЛК. С експертно решение № 0861/15.03.2002г. му била призната 74,4 % намалена работоспособност. През месец юли 2009 г. намерил в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П., в която се предлагало на лица с призната намалена работоспособност съдействие по повод безплатно предоставяне на помощни медицински средства. Свидетелят М-. се свързал по телефона с представител на дружеството в лицето на свидетелката Я-.а. Поради неподвижността му, тя го посетила в дома му и взела копие от решението му на ТЕЛК. Свидетелят Я-. го регистрирал за освидетелстване от неврологичната ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П., като заплатил и 8 лв. такса за прегледа. Дал копие от решението на ТЕЛК на свидетеля М-. на подсъдимите. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 31.07.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1948/31.07.2009г. за преглед на свидетеля М-., без да има такъв. За анамнеза удостоверила следното: „Страда от напреднала артрозна болест засегнала тежко големите стави на долните крайници и гръбнака. С ограничени движения на двете ТБС повече на дясната след понесено счупване и обездвижване в неблагоприятно положение. Не може да се придвижва самостоятелно без помощни средства.”. Обективната находка отразила във вида: „Състояние: Влошено [М48.0]; Д. Генерализирана артроза. Тесен гр. м. к.. Коксартрозис билат. От тежка ст.ст. пост ф-ра к.фем.декс. Абревацио екстреминфер. Декс. Инконтинентен с-м; ; ЧМН Н. зрение и слух. СНР-двустранно липсват. Скъсяване на десен крак с 4 см. Силно ограничени движения на двете ТБС. Хроничен болков и вертебрален с-м.”. На 31.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 1041/31.07.2009г. на лекарската комисия за освидетелстване на свидетеля М-., без да извършат задължителния при отпускане на помощни средства преглед на пациента. За анамнеза отбелязали тази от амбулаторния лист. За обективна находка вписали следното: „ЧМН- Н. зрение и слух. СНР-двустранно липсват. Скъсяване на десен крак с 4 см. Силно ограничени движения на двете ТБС. Хроничен болков и вертебрален с-м.”. Дали заключение, че за свидетеля М-. е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка и комбиниран тоалетен стол. Решението на неврологичната ЛКК било вписано под номер 1255 в книгата за решенията на медицинската комисия за месец юли 2009г.

Подсъдимите дали протокола с решение на ЛКК на свидетеля Я-.. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол. На него свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „678408 всичко разговаряно” и друг с надпис „№л.к.196758014/28.09.2006. П-в улложен Бр. Ш. ап.* ет.* вх Д бл.* Панайот Н. ”, като закрепил фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена такса преглед.

Д.Г.Б.. от гр. П. боледувал от увреждания на уретрата, мозъчносъдова болест и др. Бил освидетелстван с експертно решение на ТЕЛК № 0887/24.04.2009г., с което му била призната 96% изгубена работоспособност без потребност от чужда помощ. През месец юли 2009г. в дома му го посетила свидетелката Я-.а, която се представила от името на „Г.” ЕООД гр. П., фирма съдействаща на увредени лица да получат безплатно помощни медицински средства. Свидетелят Б. й предоставил копие от решението на ТЕЛК, както и личните си данни. Свидетелката Я-.а попълнила документи от негово име за пред Дирекция „С.” гр. П.. С. Я-. го регистрирал в „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване от неврологичната ЛКК. Заплатил и такса от 8 лв. за прегледа му. Посетил кабинета на ЛКК и предоставил на подсъдимите решението на ТЕЛК за свидетеля Б.. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

За свидетеля Б., без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1945/31.07.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 31.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1038/31.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на Б., без да извършат задължителния преглед за пациента. За анамнеза посочили следното: „Пенсионер от ТЕЛК. От години с болки в кръста и двата крака, с артрозна болест подчертано на двете колена, изкривяване на същите. С изтръпване и слабост на двата крака. Мехурни смущения- опериран за аденом на простатата с последваща пълна инконтиненция. С тежка двустранна коксартроза и гонартроза. Походка невъзможна самостоятелна.”. За обективна находка отбелязали: „ЧМН-двустранно липсващ слух. Нистагьм. Двустранно силно отслабено зрение. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония и хипотрофия на мускулатурата на краката. Двустранна деформираща гонартроза с ограничаване на движенията. Сърдечна недостатъчност-стенокардия при минимални усилия. Тежък дискоординационен с-м. Походка невъзможна самостоятелна.”. Дали заключение за свидетеля Б., че е невъзможно самостоятелното му придвижване, обслужване, инконтинентен с-м. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1252 в книгата за решенията на ЛКК за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел протокола от ЛКК. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо-предавателен протокол, на който свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „Всичко 212065 разговаряно към вторник ще дойде П. К. 1 бр бастун - 1 бр.”. Към него закрепил и фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена такса преглед. Няколко дена по-късно синът на увреденото лице свидетелят К.Б. получил в офиса на фирмата бастун и инвалидна количка. Преди това придружил баща си до Дирекция „С.” П. където подали молба за отпускане на предписаните от ЛКК помощни средства, част от които били предоставени със съответните заповеди.

Свидетелят Д.З.Д.-. от гр. П. страдал от инсулиновозависим диабет.* експертно решение № 2186/02.11.2006г. пожизнено му била призната 100% неработоспособност с чужда помощ. Имал внук със същите имена, незрящ, за който полагал грижи. Търсел да се снабди за него с бастун, за което помощно средство имал отпусната помощ от Дирекция „С.”. През месец юли 2009г. намерил в пощенската си кутия рекламна брошура на „Г.” ЕООД гр. П. с предложение за съдействие при отпускане на инвалиди на помощни средства и пособия. Свидетелят Д-. посетил офиса на фирмата в гр. П., като носел документите на внука си и собственото си решение от ТЕЛК. Контактувал със свидетеля Я-., на който обяснил, че търси бастун за незрящия си внук. Същият разгледал документите и се ангажирал да помогне. Взел копие от експертното решение на ТЕЛК на свидетеля Д-.. Заплатил на регистратурата на „Д.” ЕООД гр. П. такса от 8 лв. за освидетелстване от неврологичната ЛКК на Д.З.Д.-., дядо, регистрирайки го. Свидетелят Я-. предоставил на подсъдимите копие от решението на ТЕЛК на пациента. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 31.07.2009г. подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1946/31.07.2009г. за преглед на свидетеля Д-., дядо, без да извърши такъв. Въпреки това за анамнеза вписала: „С диабет, с изчерпан инсулинов резерв. С тежка ретинопатия и полиневропатия двустранно. Пенсионер от ТЕЛК с ЧП. С високо кръвно налягане и ИБС. Ангина пекторис и постоянно ФА. Влошено състояние от 1г. прогресивно, с азотна задръжка и хемодинамични нарушения от смесен тип. Обгрижва се от близките.”. Обективното състояние на пациента записала като: „Състояние: Влошено [G82]; Д. Ретинопатия и полиневропатия от тежка СТ- долна парапареза. ИБС. КМПИД. ФА. ХОББ. Ангина пекторис 3. СН 3. Нефросклероза БИЛ. ХБН ГР.2; ЧМН-силно намалено зрение двустранно. Хоризонтален нистагьм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна парапареза дистална.”. На 31.07.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а съставили протокол с решение № 1039/31.07.2009г. на ЛКК за освидетелстване на свидетеля Д-., дядо, отново без преглед. За анамнеза копирали тази от амбулаторния лист. Обективната находка отразили във вида: „ЧМН-силно намалено зрение двустранно. Хоризонтален нистагьм двустранно, /+/ аксиални автоматизми. Рефлекси-липсващи сухожилни и надкостни за долни крайници, без патологични. Хипотония на мускулатурата на краката. Долна парапареза. Дистална хипестезия за долни крайници. Дискоординационен с-м. TP-частично контролира. Походка невъзножна самостоятелна. Сърдечна и дихателна недостатъчност при минимални усилия. Трофични промени на долните крайници.”. Дали заключение, че за пациента е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1253 в книгата за решенията на комисията за месец юли 2009г.

От „Г.” ЕООД гр. П., след като получили от подсъдимите протокола на медицинската комисия, изготвили проект на приемо-предавателн протокол. На него свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „674695 дядо М. Всичко Т. не платена”. Свидетелят Д-. посетил офиса на дружеството и получил бастун за внука си, както и попълнена молба-декларация за социалното ведомство и решението на ЛКК. Дал 8 лв. за заплатената такса за преглед. Свидетелят Д-. не подал молбата в Дирекция „С.” Пловдив.

П.Б.Ч.. страдала от полиневропатия при системни увреждания на съединителната тъкан. Била освидетелствана от ТЕЛК. С експертно решение № 0366/10.11.2004г. й била призната 95% изгубена работоспособност с потребност от чужда помощ. През месец юли 2009г. разбрала от своя близка, че фирма „Г.” ЕООД гр. П. съдейства на инвалиди за получаване на полагащи им се медицински помощни средства. Разговаряла по телефона със свидетеля Я-., на който обяснила за инвалидизацията си и тази на съпруга си, както и за желанието си да получи помощни средства. Казала, че не може да посети дружеството, поради което на следващия ден в дома й дошла свидетелката Я-.а, на която дала копие от решението на ТЕЛК и личните си данни. Свидетелят Я-. регистрирал свидетелката Ч. за освидетелстване от неврологичната ЛКК при „Д.” ЕООД гр. П., като заплатил такса от 8 лв. Посетил кабинета на подсъдимите и предоставил копие на решението на ТЕЛК за лицето. Подсъдимата Д-.а записала саморъчно върху документа, в долната му част, надпис със съдържание „Г”.

На 31.07.2009г. подсъдимата Г. , без да извърши преглед, съставила амбулаторен лист № 1947/31.07.2009г. за преглед на свидетелката Ч., с анамнеза: „Пенсионер от ТЕЛК от много години поради анкилозиращ спондилоартрит с прогресивно влошаване. От 2004г. с потребност от ЧП, а прогресивно 2008, 2009г. с тежки двигателни нарушения и силно затруднение на походката до невъзможност да се предвижва сама от почти 1г.”. Като обективно състояние на пациента фиксирала: „Състояние: Влошено [G63.5]; Д. Тесен гръбначно мозъчен канал. Анкилозиращ спондилоартрит- Б. ст. с тежки функционални ограничения. ХСБ. Коркифосколиотикум. ХОББ. ЧМН-двустранен ХОР. Нистагам. Изразена тежка тораколумбална кифосколиоза с прегъване в лумбалния дял и ръст- скъсен почти на половина. Тежка сърдечна и дихателна недостатъчност поради принудителната поза. СНР-липсват двустранно. С частична.”. На 31.07.2009г. подсъдимите Г. П. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1040/31.07.2009г. на лекарската консултативна комисия за освидетелстване на свидетелката Ч., отново без преглед. Копирали анамнезата от амбулаторния лист. Обективната находка отразили във вида: „ЧМН-двустранен хор. нистагам. Изразена тежка тораколумбална кифосколиоза с прегъване в лумбалния дял и ръст- скъсен почти на половина. Тежка сърдечна и дихателна недостатъчност поради принудителната поза. СНР-липсват двустранно. С частична инконтиненция поради трудното придвижване и обслужване.”. Заключили, че е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване на пациента. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитални дюшек и възглавница. Решението на медицинската комисия било вписано под номер 1254 в книгата за решенията на комисията за месец юли 2009г.

Свидетелят Я-. взел протокола от ЛКК и уведомил свидетелката Ч.. Тя упълномощила свой съсед, който посетил офиса на фирмата, и на който били предоставени набор от документи за пред Дирекция „С.” Пловдив. Свидетелката Ч. ги подписала и съседът й ги депозирал в социалното ведомство. От „Г.” ЕООД гр. П. изготвили проект на приемо-предавателен протокол, на който свидетелят Я-. залепил малък жълт лист с надпис „всичко”, като закрепил и фискалния бон от „Д.” ЕООД гр. П. за платена такса преглед. Доставили на лицето стол за баня, дюшек и масичка.

Никола К. П. от гр. П. страдал от мозъчносъдова болест и сърдечна недостатъчност. Бил освидетелстван от ТЕЛК с призната 95% изгубена работоспособност с експертно решение № 1189/05.06.2009г. За него се грижила съпругата му, свидетелката Т.П.. В края на месец юли 2009г. нейна позната й казала за фирма „Г.” ЕООД гр. П., която предоставяла безплатно помощни медицински средства за инвалидизирани лица. Свидетелката П. посетила офиса на фирмата в гр. П. и се срещнала със свидетелите Я-.и. Обяснила, че съпругът й има нужда от инвалиден стол, тоалетен стол, антидекубитални дюшек и възглавница. Те я уверили, че ще съдействат, като за целта получили копие от решението на ТЕЛК на П. Свидетелят Я-. го регистрирал в „Д.” ЕООД гр. П. за освидетелстване от неврологичната ЛКК, като платил 8 лв. такса. Оставил документите му на двете подсъдими.

За П. , без преглед, бил съставен проект на амбулаторен лист № 1989/05.08.2009г. от името на подсъдимата Г. П. На 05.08.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а изготвили протокол с решение № 1072/05.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на П. , без да извършат задължителния преглед. За анамнеза вписали следното: „Пенсионер от ТЕЖ 95% с ЧП. От много години боледува от ХСБ, ИБС и МСБ. С чести транзиторни мозъчни атаки от няколко години изразяващи се със залитане, замайване, световъртеж, понякога падане. През 2007г. понесен мозъчен инсулт със стволова локализация, с тежко засягане на равновесието. Напреднала мозъчна атеросклероза. Невъзможна самостоятелна походка и обслужване.”. За обективна находка отбелязали: „ЧМН-двустранен хоризонтален нистагьм. Отслабена мускулна сила за 4-те крайника. Спастично повишен мускулен тонус двустранно с хиперрефлексия, Б. /+/ двустранно. Квадрипаретичен с-м. Дискоординационен с-м от тежка степен-статична и локомоторна атаксия. TP-не контролира. Паметов дефицит. Деменция. Обгрижва се от близките.”. Дали заключение за пациента, че е невъзможно самостоятелното придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на неврологичната комисия било вписано под номер 1287 в книгата за решенията на ЛКК за месец август 2009г.

Свидетелят Я-. взел протокола за П. и го занесъл в офиса си. Обадил се на съпругата му, на която предоставили пълен комплект документи за Дирекция „С.” Пловдив. Тя ги подала и след няколко дена получила предписаните от ЛКК помощни средства. От „Г.” ЕООД гр. П. съставили проект на приемо -предавателен протокол, на който свидетелката Я-.а залепила малък жълт лист с надпис „Неплатено дала съм касовия бон. Теминуга Всичко на легло 679242”.

страдал от мозъчносъдова болест. През лятото на 2009г. здравословното му състояние се влошило. Получил инсулт и бил лекуван в О. болница гр. П.. С. му, свидетелят А.М. разбрал, че баща му има право на безплатни помощни средства. В началото на месец август 2009г. свидетелят А.М. потърсил своята позната, свидетелката И.К., да му съдейства в тази процедура. Тя взела епикриза от заболяването на С. М. и на 06.08.2009г. отишла в „Д.” ЕООД гр. П.. Предоставила я на подсъдимата Г. за освидетелстване на лицето от неврологична ЛКК.

На 06.08.2009г., без да извърши личен преглед, подсъдимата Г. съставила амбулаторен лист № 1997/06.08.2009г. на лекарската комисия за освидетелстване на С. М. Въз основа представените медицински документи за анамнеза отразила: „Внезапно обездвижил десни крайници, говора му се затруднил, имал главоболие, изпуснал се по малка нужда, измерено високо кръвно налягане. Приет и лекуван в Н. О. на МБАЛ П-в за мозъчен инсулт. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване. Невъзможна самостоятелна походка.”. Обективното състояние на пациента описала като: „Състояние: Влошено [69]; Д. ХМСБ. Инсултус исхемикус церебри Р. А. М. Ц. С. Десностранна централна хемиплегия. Частична моторна и сензорна афазия. Мозъчна атеросклероза. ИБС. ХСБ. СТ. Пост инфарктус миокарди. ЧМН-десен централен 7-ми и 12-ти. Рефлекси-по-живи в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни в дясно не се получават. Десностранна централна хемиплегия. Частична моторна и сензорна афазия. TP-не контролира. МРД-липсва. Обгрижва се на”. На 06.08.2009г. подсъдимите Г. и Д-.а издали протокол с решение № 1080/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на С. М. Без извършване на задължителния клиничен преглед на пациента, за анамнеза записали: „Внезапно обездвижил десни крайници, говора му се затруднил, имал главоболие, изпуснал се по малка нужда, измерено високо кръвно налягане. Приет и лекуван в Н. О. на МБАЛ П-в за мозъчен инсулт. От години с високо кръвно налягане и сърдечно заболяване. Невъзможна самостоятелна походка.”. За обективна находка вписали следното: „ЧМН-десен централен 7-ми и 12-ти. Рефлекси-по-живи в дясно, Б. /+/ в дясно, коремни в дясно не се получават. Десностранна централна хемиплегия. Частична моторна и сензорна афазия. TP-не контролира. МРД-липсва. Обгрижва се на легло”. Дали заключение, че за лицето е невъзможно самостоятелно придвижване и обслужване. Предписали изпращането му на Д. С. П. за отпускане на рингова инвалидна количка с масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек и възглавница. Решението на ЛКК било вписано под номер 1296 в книгата за решенията на специализираната комисия за месец август 2009г.

На 07.08.2009г. свидетелката К-. посетила кабинета на ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П., за да вземе документите на С. М. В помещението били подсъдимата Г. и свидетелката К.. С. К-. видяла, че за болния били предписани четири на брой помощни средства в протокола на медицинска комисия. Предвид казаното й от подсъдимите за тарифата за предписваните средства, свидетелката К-. оставила до монитора на компютъра в лекарския кабинет за подсъдимата Г. сумата от 40 лв., две банкноти с номинал 20 лв., въпреки че това не било нейното желание. Свидетелката К. прикрепила към парите с кламер бял малък лист, на който поставила с ръкописен текст надпис „В.”. Независимо, че подобна сума не й се следвала във връзка с дейността й като председател на специализираната неврологична ЛКК, подсъдимата Г. я приела за издадения протокол с решение на медицинска комсия за освидетелстване на С. М.

Преди документите на последния да бъдат представени пред Дирекция „С.” Пловдив се намесили правоохранителните органи.

Свидетелката К-. предала с протокол за доброволно предаване /т.1,л.86 от досъдебното производство/ горните амбулаторен лист и протокол с решение на медицинска комисия /т.1,л.87,88 от досъдебното производство/.

Видно от протокола за претърсване и изземване /т.1,л.66-70 от досъдебното производство/ от кабинета на специализираната неврологична ЛКК в „Д.” ЕООД гр. П. били иззети и 2 бр. банкноти с номинал 20 лв., закрепени с кламер и бял лист с ръкописен текст „В.”.

От заключението на графическата експертиза /т.7,л.10-14 от досъдебното производство/ се установило, че ръкописните текстове „Г.” и други текстове след тях, изпълнени в долните части на копия на експертни решения на ТЕЛК към МБАЛ „С.” ЕООД гр. П. в папка № 3 от делото, без текстовете „Г.”, приложени под №33 и №34, а именно №0571/13.03.09г. и №1014/22.04.09г., са изпълнени от М. Д. Д.. Р. текстове „Г.” в копия на експертни решения №0571/13.03.09г. и №1014/22.04.09г., приложени под №33 и №34 в папка № 3, както и ръкописният текст „М.” върху предната страна на инкриминирания плик, са изпълнени от С. И. Г.. Р. текстове „Г.”, „М.”, „В.” и „В.” върху 4 бр. бели листчета, както и ръкописния текст „М.” върху обратната страна на инкриминирания хартиен плик, са изпълнени от А. Н. К.. П. изследване на инкриминираните почерци не са установени признаци за имитация. По-голямата част от текстовете „Г” са изпълнени при необичайни условия, най-вероятно пишещият е бил изправен.

Съдът е намерил, че описаната по-горе и инкорпорирана в настоящите мотиви фактическа обстановка се установила по несъмнен и категоричен начин частично от обясненията на подсъдимите, от показанията на свидетелите Д. Д. А. , Д. Г. Г. , Х.М.К.., Ц. И. К. , Н.С.Х.., Б. М. А. , Н.Д.-. Б-., Д.З.Д.-., Я. П. З. , К. А. П. , П. И. П. , Д. А. Б., Г.П.Г.-., П. Т. С-., А.Д.-.а Д. , Й.Б.Й.., Д.Г.Б.., Д.З.Д.-., Е. А. К. , П.Б.Ч.., З. Н-. Д-.а, М. Т. Н. , П.Н.М.-., Т. Г. П. , К. С. П. , А. З. Т-., С. Василев Ч. , Л. П. С. , В. С-. Д. , С. Д. М. , С. Р. Р. , Д. И. С. , Р. А. М. , П.И. Иванов, Н. И. Ч. , Д. Б. Д. , С. Г. С-., Н.К.Й,.. Елена К. М. , Т.Г.Г.-., Н. Т. С. , Васил И. К. , М. С. К. , З. Т-. К. , Т.Д.-. Д,. Т. И. П. , Б. А. Д-., А.Д.-. Гочев, А. Р. Х,. Р.Н.Б.., И. Д-. П,. Ц. Н. И. , Д.Б.Т.., С. Р. К. , М. П. П. , Л. А. К. , А. Х. Д. , П.Г.-. Г-., Христо А. Н. , К. Д-. Б., П. Т. И. , И. Василева В-., София Г. З,. И. Василева Д-.а, Е. Б. К., Е. Б. А. , С. Т. С. , Я. К. С-., А. К. Б,. А. Василева С. , И. И. Б. , И. Василева Д-.а, Н. Й. К. , А. С-. К-., Р. Г. К. , З.Д.-.а А., Б.И.Т,.. Вера И. Т,. И.Т.П,.. Божко З. З. , А. Т. З. , А. З. Т. , П.Б.Ч.., Г. И. Д. , Т. Г. П,. Л.Д.И,. Христо С. и С.Я.-.а, от заключението на вещото лице-графолог и от писмените и веществени доказателства.

Правилно съдът е дал вяра на показанията на тези свидетели и е намерил показанията им за последователни, ясни, точни и непротиворечиви и ги кредитирал.

Обосновано е било включено в доказателствения материал и заключението на вещото лице по графологическата експертиза. Това заключение е пълно, точно, ясно, непротиворечиво, не поражда съмнение в правилността си и след като е дадено от вещо лице- специалист в областта на почерците, то първоинстанционния съд правилно го е кредитирал.

Внимателно са анализирани показанията на свидетелите Я-. и К-. и съпоставяйки ги с останалите доказателства по делото, Окръжния съд обосновано ги е кредитирал. Чрез способите на НПК съдът е преодолял противоречията на свидетелите относно релевантните за правилното решаване на делото факти и е изложил подробни и убедителни мотиви за това. Тези мотиви настоящият състав споделя изцяло и не намира за необходимо да ги преповтаря.

В детайли са били обсъдени и обясненията на двете подсъдими. Съдът мотивирано не ги е кредитирал в частта, в която подсъдимите обясняват, че не извършват прегледи на лицата и категорично отричат съпричастност към намерените в кабинета им банкноти, като ги е съпоставил с останалите безспорно установени от свидетелските показания и заключения на вещите лица доказателства. Съображенията довели първата инстанция до този извод са пространни и достатъчни за да бъдат споделени изцяло и от настоящия състав.

Така приетата от първоинстанционният съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. За изследване на обстоятелствата, релевантни за повдигнатото обвинение срещу подсъдимите Г. и Д-.а, първата инстанция е извършила всички възможни процесуално - следствени действия, изясняващи значимите факти относно инкриминираната им дейност.

При така установената фактическа обстановка съдът е счел, че двете подсъдими не са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.311, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 НК и чл.301 НК.

За да направи този извод съдът е приел, че двете подсъдими нямат качеството на длъжностни лица и не могат да бъдат субект на това престъпление. Изложените в тази насока съображения са, че подсъдимите не работят в държавно учереждение, а в търговско дружество, създадено с общински капитал, както и, че те са редови лекари, които упражняват лекарска професия като основна трудова функция в лечебно заведение, създадено от община, което осъществява извънболнична помощ. Наред с това съдът е намерил, че работата на двете подсъдими като членове на ЛКК не може да представлява „ служба в държавно учереждение” по смисъла на чл.93, т.1, б.”а” НК като е изследвал етимологията на термина „ държавно учереждение” и е подложил на внимателен анализ дейността им свързана с медицинската експертиза. Съдът е съобразил и практиката на ВКС, в частност ТР№ 2/2011г. на ОСНК на ВКС и Постановление 2/80г. на Пленума на ВС, преценил е относимостта им към настоящия казус и е изследвал в детайли начина на формиране на ЛКК. Не на последно место съдът се е занимал и с въпроса явяват ли се подсъдимите представители на обществеността. Така изложените от съда доводи са пространни, убедителни и обосновани, както с наличните доказателства, така и с константната практика на ВКС в тази насока и настоящата инстанция ги споделя изцяло и намира направения на тяхната база извод за несъставомерност на деянието на подсъдимите по чл.311, ал.1 и чл.301 НК за правилен и обоснован. Не на последно место следва да се отбележи, че в тези мотиви на съда се съдържат точен отговор и обстоен анализ на всички изложени от прокурора фактически и правни съждения, с които същия е обсновал обвинителната си теза.

В контекста на горното не следва да се отминават без внимание и добре аргументираните изводи на съда за липса на престъпно деяние от страна на подсъдимите по чл.312, ал.1 НК-т.н. лекарско лъжливо документиране, тъй като удостоверените в инкриминираните документи обстоятелства са свързани не със здравословното състояние на лицата, а със тези, че са били освидетелствувани с провеждане на клиничен преглед.

Присъдата е обоснована и досежно извода за виновно поведение на двете подсъдими за получаване на подкуп в т.н. „ частен сектор”. Така анализирани наличните факти и обстоятелства, обосновали от една страна извода за несъставомерност на деянията на подсъдимите по чл.311, ал.1 и чл.301 НК са наложили от друга страна извод, че всяка една от подсъдимите е осъществила от обективна и субективна страна поотделно състава на чл. 225б, ал.1 НК.

В тази връзка основният съд е анализирал всички събрани доказателства, обсъдил ги е поединично и в тяхната съвкупност и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е детайлно е отразено в мотивите.

Въз основа на приетите за установени фактически положения първоинстанционният съд е стигнал до правилния правен извод, че поотделно всяка една от подсъдимите е осъществила от обективна страна и субективна страна състава на престъплението по чл.225б, ал.1 НК, като подсъдимата Г. на 07.08.2009г. в гр. П., в качеството й на лекар невролог, председател на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., за извършена работа - издаване на протокол с решение № 1080/06.08.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето С.А.М,. е получила имотна облага - пари в размер на 40 лв. от И. С. К-., която не й се следва, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление, а подсъдимата Д-.а на 09.07.2009г. в гр. П., в качеството й на лекар невролог, член на специализирана неврологична лекарска консултативна комисия в „Д.” ЕООД гр. П., за извършена работа - издаване на протокол с решение № 933/09.07.2009г. на медицинска комисия за освидетелстване на лицето Н.С.Х.., е получила имотна облага - пари в размер на 70 лв. от Г. Н. Я-., която не й се следва, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

Така преквалифицирано деянието на двете подсъдими от такова по чл.301, ал.1 НК в друго по-леко по чл.225б НК е в унисон с процесуалните изисквания. Правилно първоинстанционният съд е приел, че двете подсъдими са се защитавали по едни и същи факти въведени с обвинителния акт, тъй като характеристиките на двете престъпни деяния са значително препокриващи се и правото им на защита не е нарушено и след като деянието по чл.225б НК е по-леко от това по чл.301 НК, то не съществува пречка спрямо същите да бъде реализирана следващата им се наказателна отговорност за по лекото престъпно деяние, това по чл.225б, ал.1 НК.

Не без коментар е останал от първата инстанция и въпроса представлява ли деянието на двете подсъдими „ маловажен случай” по смисъла на чл.93, т.9 НК, във връзка с приложимостта на леконаказуемата разпоредба на чл.225б, ал.3 НК. Правилно съдът е счел, че поведението на двете подсъдими като цяло, превърнало се в манталитет на дейността им не може да определи деянието им като „ маловажен случай”, при който обществената опосност да е по-ниска в сравнение с други деяния от този вид и обосновано е счел, че поведението им се определя като толкова укоримо, че не оставя място за обсъждане на вариант за прилагане на нормата на чл.225б, ал.3 НК.

Поради всичко изложено по-горе доводите на прокуратурата за наличност на обективния елемент „ длъжностно лице” при деятелността на двете подсъдими не могат да бъдат споделени като правилни, тъй като същите са резултат на погрешно тълкуване на закона. Първата инстанция в мотивите на атакувания съдебен акт е изложила пространни и добре аргументирани съображения за липсата на качеството „ длъжностно лице” у двете подсъдими, които настоящия състав, както е отбелязано по –горе споделя изцяло и безрезервно. Допълнително следва да се има предвид, че в подкрепа на горния извод е и обстоятелството, че водещото трудово правоотношение при двете подсъдими е това с „Д.” ЕООД, което е търговско дружество и това правоотношение е основното, а последващото или казано по друг начин вторично, произтича от отношението им с Директора на РЦЗ, който не назначава, а само одобрява състава на ЛКК по предложение на работодателя, в случая Директора на ДКЦ , без да създава или прекратява каквито и да било права или задължения на членовете на ЛКК. При това положение да се твърди, в каквато насока са и съжденията на прокурора, че със заповедта на Директора на РЦЗ, като представител на Държавата в лицето на изпълнителната власт, двете подсъдими като лекари ще придобият качеството на „ лице, което изпълнява служба в държавно учереждение” по смисъла на чл.93, т.1, б.”а” НК е най-малкото необосновано и е резултат от неправилно тълкуване на законовата разпоредба.

Не могат да бъдат уважени и исканията на защитата на двете подсъдими за оправдаването им за деянието по чл.225б НК. Първата инстанция е съобразила на първо место свидетелските показания на св. Я-. и св. К-., анализирала е останалите свидетелски показания, както и веществените и писмените доказателства. За да стигне до извод, че деянията на двете подсъдими попадат в хипотезата на чл.225б, ал.1 НК съдът е изложил убедителни и подкрепени от доказателствената съвкупност съображения, които настоящия състав изцяло споделя. Твърденията, че подсъдимите не са взели инкриминираните суми се опровергават от доказателствата по делото и са израз на ярко изразена защитна позиция, целяща избягване на следващата се на двете подсъдими наказателна отговорност.

Определяйки наказанието на двете подсъдими първата инстанция обосновано е приложила института на чл.78а НК, приемайки, че са налице всички законови предпоставки за това и правилно е освободила двете подсъдими от наказателна отговорност за престъплението по чл.225б, ал.1 НК.

При определяне на размера на административното наказание, което е следвало да се наложи на двете подсъдими, Окръжният съд неправилно е отчел наличие на отегчаващи вината обстоятелства. Неизвършването на клиничен преглед на лицата е нарушение на трудовите задължения, което обаче е неотносимо към деянието по чл.225б, ал.1 НК, за което се търси отговорност на двете подсъдими. Второто посочено от съда като отегчаващо обстоятелство, а именно наличието и на други случаи, при които подсъдимите са искали и получавали неследващи им се облаги в никакъв случай не може да бъде ценено като такова, поради липсата на каквито и да било безспорни доказателства за това.

Наред с това първата инстанция не е отчела всички налични смекчаващи вината обстоятелства, като е съобразила само положителните характеристични данни на подсъдимите, здравословното състояние и семейното им положение. Извън вниманието на съда са останали липсата на каквито и да било предхождащи противоправни прояви, трудовата им ангажираност, авторитета, с който са се ползвали в лекарската гилдия и не на последно место изключително ниската стойност на имотните облаги.

Всички тези смекчаващи вината обстоятелства, преценени поединично и в тяхната съвкупност, както и липсата на отегчаващи такива очертават значителен превес на първите при определяне на размера на административното наказание на подсъдимите.

Това налага изменение на присъдата в тази част, като след съобразяване на разпоредбата на чл.2, ал.2 НК наказанието на подсъдимата Г. –Причкова глоба в размер на 2000 лв. следва да бъде намалено на глоба в размер на 700 лв., а наказанието на подсъдимата Д-.а- глоба в размер на 2200 лв. да бъде намалено на глоба в размер на 800 лв. Настоящата инстанция, намира, че така определения размер на наказанието е в рамките на закона, съобразен е с имотното състояние на двете подсъдими, явява се достатъчен за постигане на целите по чл.36 НК и с него ще бъдат постигнати в максимална степен поправителния и превъзпитателния ефект върху подсъдимите. Също така този размер съответства в пълна степен, както на обществената опасност на деянията, така и на дейците и е съобразен максимално с всички налични по делото обстоятелства, оказващи влияние върху отговорността им за конкретните деяния.

Няма нарушения при разпореждането на съда с веществените доказателства и с възлагането на разноските, като това е сторено в рамките на закона.

При разглеждането на делото не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на атакуваната присъда, поради което в останалата част същата следва да бъде потвърдена.

Ето защо и на основание чл.334, т.3, вр. чл.337, ал.1, т.1 НПК Пловдивският апелативен съд,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 46/10.05.2012 г. по нохд № 57/12 г. по описа на Пловдивския окръжен съд както следва:

-в частта, с която подсъдимата С. И. ГАДЖЕВА- ПРИЧКОВА е призната за виновна по чл.225б, ал.1 НК и на основание чл.78а, ал.1 ,вр. чл.2, ал.2 НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание ГЛОБА В РАЗМЕР на 2000 / ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, като НАМАЛЯВА размера му на 700 / СЕДЕМСТОТИН/ ЛЕВА.

-в частта, с която подсъдимата М. Д. Д. е призната за виновна по чл.225б, ал.1 НК и на основание чл.78а, ал.1 ,вр. чл.2, ал.2 НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание ГЛОБА В РАЗМЕР на 2200 / ДВЕ ХИЛЯДИ И ДВЕСТА/ ЛЕВА, като НАМАЛЯВА размера му на 800 / ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

2.