Апелативен съд – Пловдив обявява конкурс за длъжността „Връзки с обществеността”.

 
 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

На Апелативeн съд Пловдив са подсъдни жалбите и протестите срещу решенията, присъдите и определенията на окръжните съдилища в областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян.

 

 

Нови банкови сметки, валидни от 01 декември 2014 год.

Обслужваща банка „Централна Кооперативна Банка“ АД
За държавни такси:
IBAN: BG70 CECB 9790 31F5 2771 00
За вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции
IBAN: BG77 CECB 9790 33F5 2771 00
BIC код на „Централна Кооперативна Банка” АД– CECBBGSF