Вещи лица Апелативен район - Пловдив за 2019

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към съдебен район на Апелативен съд Пловдив, за 2019 г.

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г. и ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г.

ОС Пловдив ОС Пазарджик ОС Стара Загора ОС Кърджали ОС Хасково ОС Смолян

 

 

Съдебни преводачи Апелативен район - Пловдив за 2019

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи (Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи) за съдебния район на окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали към съдебен район на Апелативен съд Пловдив, за 2018 г.

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г., ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. и ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г

ОС Пловдив ОС Пазарджик ОС Стара Загора ОС Кърджали ОС Хасково