АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Пощенски адрес:
4000 гр. Пловдив бул. "Мария Луиза" 72

Административен секретар:
телефон, факс (+359 32) 261 070

Деловодство:
телефон (+359 32) 261 065

Секретари:
телефон (+359 32) 261 066

 

 

 

 

 

 

начало

 

Банкова информация

Банка "УниКредит Булбанк" АД
Център продажби "Батенберг" клон Хеброс Банк


IBAN:
за държавни такси: BG36UNCR75273165982401
за вещи лица и ДСИ: BG73UNCR75273365982446
BIC SWIFT код на банката: UNCRBGSF