Пловдивски апелативен съд - прессъобщения, информация.

 
 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

На Апелативeн съд Пловдив са подсъдни жалбите и протестите срещу решенията, присъдите и определенията на окръжните съдилища в областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян.

Във връзка с изработване Комуникационната стратегия на съдебната власт, Висшият съдебен съвет инициира анкетно проучване за общественото мнение за работата в органите на съдебната власт и във ВСС сред гражданите. Анкетата е анонимна.

АНКЕТА за граждани

Анкетата може да бъде получена и на хартиен носител в съдебните деловодства и общата регистратура на Апелативен съд – Пловдив.